ONG „ProRuralInvest” este o organizaţie neguvernamentală, non-comercială, non-profit şi apolitica. Forma sa juridică de organizare este de ONG. Acesta a fost creat în Iunie 2003 prin asocierea personelor, în scopul de a ajunge în comun a obiectibelor în conformitate cu statutul organizaţiei.

Ea este reglementată de către Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei, care alege preşedintele al organizaţiei pentru o perioadă de 4 ani. Preşedintele organizaţiei gestionează de zi cu zi activităţile, precum şi activităţile de planificare strategică pe termen lung şi scurt şi de dezvoltare a organizaţiei.

ProRuralInvest a început activitatea în iunie 2003 ca partener al organizare a Landell-Mills Management Consultants, Marea Britanie, companie de consultanta responsabilă pentru aplicarea în Moldova a proiectului „Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale”. Fondatorii ProRuralInvest sunt persoane cu mari abilităţi practice şi expertiză în dezvoltarea serviciilor de consultanta.

ProRuralInvest ONG-ul are ca obiectiv principal de a contribui la dezvoltarea multidimensională şi continuă a sectorului rural, prin promovare conceptului de dezvoltare a afacerilor în regiunile rurale, prin asigurarea continuă de asistenţă pentru toate categoriile de antreprenori rurali; contribuirea la creşterea nivelului de trai în mediul rural, îmbunătăţirea standardelor de viaţă, şi, ca urmare diminuarea sărăciei şi îmbunătăţire a calităţii vieţii. Alte obiective includ: – îmbunătăţirea cunoştinţelor şi accesului la asistenţă juridică, sprijin în protejarea drepturile de proprietate ale cetăţenilor din mediul rural; promovare activităţilor de colaborare a agricultorilor pentru a depăşi problemele cauzate de fragmentarea terenurilor în perioada de privatizare; crearea noilor oportunităţi de încadrare în cîmpul muncii; creştera gradului de cunoştinţe a populaţiei rurale privind avantajele dezvoltarii afacerilor rurale.

Scroll to Top