Isorii de succes Rapoarte

Noutati din anul 2015Invitație de participare la concurs (Termeni de Referință)

privind selectarea unui furnizor de echipament de laborator

 
În atenția: furnizorilor/dealerilor de echipament de laborator;
Subiect: achiziția unui lot de echipament de laborator;

Cerința obligatorie: certificat de origine a echipamentului in concordanta cu Anexa nr.4 „De achiziții publice de către beneficiarii de grant în contextul acțiunile externe ale Uniunii Europene” (anexa poate fi oferita la solicitare), a contractului MIS-ETC Code 1616 din data de 16.09.2013, conform cerințelor Comisiei Europene privind Regulile de naționalitate și origine: http://ec.europa.eu/echo/about/actors/procurement_en.htm

Solicitate oferta_echipament

 

 

 

 

Anunt privind instruire pe tema "conversie spre agricultura ecologică"
 
În cadrul Programului de parteneriat EaP GREEN, finanțat de Comisia Europeană și alți donatori, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) conduce o inițiativă de promovare a agriculturii ecologice în regiunea Parteneriatului estic, cu accent pe Armenia, Moldova și Ucraina.
 
Agricultura ecologică oferă un potențial mare pentru regiune, asigurând o tranziție mai largă la economia ecologică, și oferă oportunități pentru reducerea efectelor socio-ecologice externe ale agriculturii industriale, conservă mediul rural, restabilește funcționalitatea ecosistemelor și oferă acces la piețele internaționale în creștere. Mai mult ca atât, aceasta contribuie la crearea locurilor noi de muncă și sporirea veniturilor (în special în comunitățile rurale), promovarea  afacerilor noi și agro-turism, și ajută la atenuarea și dezvoltarea capacităților de adaptare la schimbările climatice.
 
 
În acest context, UNEP în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a Republicii Moldova și A.O."ProRuralInvest" organizează cel de al doilea curs de instruire, ce vizează fermierii și producătorii agricoli în perioada de conversie la agricultura ecologică în Republica Moldova.
 
 
Cel de al doilea  atelier de instruire cu durata de o zi vor fi organizat în Chișinău în luna septembrie pentru 15 fermieri.
 
Activitățile de instruire vor explica practicile ecologice de management agricol și vor da recomandări privind rotația culturilor în cultivarea ecologica, măsurile de protecție a plantelor cu mijloace de protecție bio-ecologice pentru așa culturi ca: struguri, piersici, prune, caise, fructe de pădure; vor explica procedura de certificare a producției agroalimentare ecologice, cultivarea plantelor medicinale în sistemul ecologic, precum și creșterea animalelor în sistem ecologic. Aceste instruiri vor oferi cunoștințe și îndrumări cu privire la aspectele financiare ale conversiei spre agricultura ecologica.
 
După finalizarea cu succes a cursului de instruire, fermierii / producătorii agricoli interesați și selectați vor fi asistați în pregătirea unui plan de afaceri adaptat pentru conversia de la practicile agricole convenționale la practicile agricole organice. Va fi oferit suport suplimentar pentru procesul de certificare.
 
Criteriile de eligibilitate pentru participanții la instruiri sunt:
1. Înregistrarea ca fermieri / producători agricoli în Republica Moldova
2. Proprietar de teren agricol sau arendaș a terenurilor agricole din Republica Moldova.
3. Studii / cunoștințe în agricultură, sau cunoștințe în agricultura ecologică.
4. Interesul în conversia spre agricultura ecologica
 
Fermierii interesați sau persoane, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate de mai sus, se pot înregistra la  tel: 23-50-80; sau vizitați biroul AO ProRuralInvest:
Str. 31 august 1989, nr. 98, Oficiul 411, MD 2004, mun. Chișinău.

 

Participanții selectați vor fi contactați și vor primi detalii privind data și locul activităților de instruire. Costurile de transport și alimentare vor fi acoperite pentru participanții selectați.

Anunt privind instruire pe tema "conversie spre agricultura ecologică"
 
În cadrul Programului de parteneriat EaP GREEN, finanțat de Comisia Europeană și alți donatori, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) conduce o inițiativă de promovare a agriculturii ecologice în regiunea Parteneriatului estic, cu accent pe Armenia, Moldova și Ucraina.
 
Agricultura ecologică oferă un potențial mare pentru regiune, asigurând o tranziție mai largă la economia ecologică, și oferă oportunități pentru reducerea efectelor socio-ecologice externe ale agriculturii industriale, conservă mediul rural, restabilește funcționalitatea ecosistemelor și oferă acces la piețele internaționale în creștere. Mai mult ca atît, aceasta contribuie la crearea locurilor noi de muncă și sporirea veniturilor (în special în comunitățile rurale), promovarea  afacerilor noi și agro-turism, și ajută la atenuarea și dezvoltarea capacităților de adaptare la schimbările climatice.
  
În acest context, UNEP în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a Republicii Moldova și A.O."ProRuralInvest" organizează un curs de instruire, ce vizează fermierii și producătorii agricoli în perioada de conversie la agricultura ecologică în Republica Moldova.
  
Un atelier de instruire cu durata de o zi vor fi organizat în Chișinău în luna septembrie pentru 15 fermieri.
 
Activitățile de instruire vor explica practicile ecologice de management agricol și vor da recomandări privind rotația culturilor în cultivarea ecologica, măsurile de protecție a plantelor cu mijloace de protecție bio-ecologice pentru așa culturi ca: struguri, piersici, prune, caise, fructe de pădure; vor explica procedura de certificare a producției agroalimentare ecologice, cultivarea plantelor medicinale în sistemul ecologic, precum și creșterea animalelor în sistem ecologic. Aceste instruiri vor oferi cunoștințe și îndrumări cu privire la aspectele financiare ale conversiei spre agricultura ecologica.
 
După finalizarea cu succes a cursului de instruire, fermierii / producătorii agricoli interesați și selectați vor fi asistați în pregătirea unui plan de afaceri adaptat pentru conversia de la practicile agricole convenționale la practicile agricole organice. Va fi oferit suport suplimentar pentru procesul de certificare.
 
Criteriile de eligibilitate pentru participanții la instruiri sunt:
1. Înregistrarea ca fermieri / producători agricoli în Republica Moldova
2. Proprietar de teren agricol sau arendaș a terenurilor agricole din Republica Moldova.
3. Studii / cunoștințe în agricultură, sau cunoștințe în agricultura ecologică.
4. Interesul în conversia spre agricultura ecologica
 
Fermierii interesați sau persoane, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate de mai sus, se pot înregistra la  tel: 23-50-80; sau vizitați biroul AO ProRuralInvest:
Str. 31 august 1989, nr. 98, Oficiul 411, MD 2004, mun. Chișinău.

Participanții selectați vor fi contactați și vor primi detalii privind data și locul activităților de instruire. Costurile de transport și alimentare vor fi acoperite pentru participanții selectați.

 

Press-Release a sesiunii de instruire “Conversia la Agricultura Ecologică”
 
Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova și ProRuralInvest ONG au instruit 18 fermieri și producători pe tema conversi la agricultura ecologică.
 
Agricultura ecologică oferă un potențial mare pentru regiune, asigurând o tranziție mai largă la economia ecologică, și oferă oportunități pentru a conserva mediul rural, restabilește funcționalitatea ecosistemelor și oferă acces la piețele internaționale în creștere. Mai mult ca atît, aceasta contribuie la crearea locurilor noi de muncă și sporirea veniturilor (în special în comunitățile rurale), promovarea  afacerilor noi și agro-turism, și ajută la atenuarea și dezvoltarea capacităților de adaptare la schimbările climatice.
 
În cadrul Programului de parteneriat EaP GREEN, finanțat de Comisia Europeană și alți donatori, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) conduce o inițiativă de promovare a agriculturii ecologice în regiunea Parteneriatului estic, cu accent pe Armenia, Moldova și Ucraina.
 
În acest context, un atelier de instruire cu durata de o zi a fost organizat pentru 18 fermieri și producători în Chișinău la data de 24 iunie 2015, in incinta Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. 
Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de Politica agricolă generală şi condiţiile privind agricultura ecologică în Republica Moldova. Instruirea a inclus module cu privire la Agrucultura ecologică în Republica Moldova: potenţialul şi condiţiiile de dezvoltare, Elaborări noi în domeniul metodelor ecologic inofensive în protecția plantelor, Procedura de certificare a producţiei agroalimentare ecologice, planificarea afacerii, marketing și planificarea financiara.
 
În cadrul activităților de instruire experții au explicat practicile ecologice de management agricol și au prezentat recomandări privind rotația culturilor în cultivarea ecologica, măsurile de protecție a plantelor cu mijloace de protecție bio - ecologice pentru așa culturi ca: struguri, piersici, prune, caise, fructe de pădure. Partiipanților pe parcurs li s-a explicată procedura de certificare a producției agroalimentare ecologice, cultivarea plantelor medicinale în sistemul ecologic, precum și creșterea animalelor în sistem ecologic.
 
Ca urmare a cursului de instruire, câțiva fermieri / producătorii agricoli și-au exprimat interesul de a fi susținuți în conversia la agricultura ecologica. Cu asistența Programului Eap GREEN participanții interesați vor fi asistați în pregătirea unui plan de afaceri adaptat pentru conversia de la practicile agricole convenționale la practicile agricole organice.
 

 

Anunt privind instruire pe tema "conversie spre agricultura ecologică"
 
În cadrul Programului de parteneriat EaP GREEN, finanțat de Comisia Europeană și alți donatori, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) conduce o inițiativă de promovare a agriculturii ecologice în regiunea Parteneriatului estic, cu accent pe Armenia, Moldova și Ucraina.
 
Agricultura ecologică oferă un potențial mare pentru regiune, asigurând o tranziție mai largă la economia ecologică, și oferă oportunități pentru reducerea efectelor socio-ecologice externe ale agriculturii industriale, conservă mediul rural, restabilește funcționalitatea ecosistemelor și oferă acces la piețele internaționale în creștere. Mai mult ca atît, aceasta contribuie la crearea locurilor noi de muncă și sporirea veniturilor (în special în comunitățile rurale), promovarea  afacerilor noi și agro-turism, și ajută la atenuarea și dezvoltarea capacităților de adaptare la schimbările climatice.
 
 
În acest context, UNEP în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a Republicii Moldova și A.O."ProRuralInvest" organizează un curs de instruire, ce vizează fermierii și producătorii agricoli în perioada de conversie la agricultura ecologică în Republica Moldova.
 
 
Două ateliere de instruire cu durata de o zi vor fi organizate în Chișinău în lunile mai și iunie pentru 15 fermieri.
 
Activitățile de instruire vor explica practicile ecologice de management agricol și vor da recomandări privind rotația culturilor în cultivarea ecologica, măsurile de protecție a plantelor cu mijloace de protecție bio - ecologice pentru așa culturi ca: struguri, piersici, prune, caise, fructe de pădure; vor explica procedura de certificare a producției agroalimentare ecologice, cultivarea plantelor medicinale în sistemul ecologic, precum și creșterea animalelor în sistem ecologic. Aceste instruiri vor oferi cunoștințe și îndrumări cu privire la aspectele financiare ale conversiei spre agricultura ecologica.
 
După finalizarea cu succes a cursului de instruire, fermierii / producătorii agricoli interesați și selectați vor fi asistați în pregătirea unui plan de afaceri adaptat pentru conversia de la practicile agricole convenționale la practicile agricole organice. Va fi oferit suport suplimentar pentru procesul de certificare.
 
Criteriile de eligibilitate pentru participanții la instruiri sunt:
1. Înregistrarea ca fermieri / producători agricoli în Republica Moldova
2. Proprietar de teren agricol sau arendaș a terenurilor agricole din Republica Moldova.
3. Studii / cunoștințe în agricultură, sau cunoștințe în agricultura ecologică.
4. Interesul în conversia spre agricultura ecologica
 
Fermierii interesați sau persoane, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate de mai sus, se pot înregistra la  tel: 23-50-80; sau vizitați biroul AO ProRuralInvest: Str. 31 august 1989, nr. 98, Oficiul 411, MD 2004, mun. Chișinău.

 

Participanții selectați vor fi contactați și vor primir detalii privind data și locul activităților de instruire. Costurile de transport și alimentare vor fi acoperite pentru participanții selectați.