Isorii de succes Rapoarte

Noutati din anul 2014 
Organic Agriculture: a Catalyst for Green Economy
Atelierul privind Achizițiile Publice a produselor ecologice din Republica Moldova,
organizat de ONG ”ProruralInvest”
 
Chișinău, Moldova, 18 noiembrie 2014, - În cadrul Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), a avut loc atelierul  de lucru pentru prezentarea Studiului de identificare a oportunităților instituțiilor de învățământ de a accesa piața de produse ecologice prin Achiziții Publice.
 
EaP GREEN este un proiect finanțat de UE, realizat în comun cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE), Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), și Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO), având ca scop promovarea procesului de ecologizare a societății.
 
Unul dintre obiectivele proiectului este încurajarea agriculturii ecologice în Europa de est. Pe baza unui studiu de piață efectuat în cadrul proiectului EaP GREEN, participanții atelierului de lucru au avut ocazia de a revedea piața organică a țării și disponibilitatea produselor agroalimentare pentru a fi procurate de cantinele școlare prin procedura de achiziții publice.
 
Rezultatele atelierului de lucru  au demonstrat potențialul înalt de trecere la o societate mai durabilă în Moldova prin promovarea produselor agroalimentare ecologice și facilitarea accesului cantinelor instituțiilor de învățământ la acestea, după exemplul țărilor din Europa. Așteptările sunt ca până în anul 2017, meniurile școlare să cuprindă 30% de legume ecologice și 70% legume convenționale. Acest lucru va stimula producătorii agricoli de a trece la agricultura ecologică  și de a diversifica producția sa în funcție de cerere.
 
La atelierul de lucru au participat reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene în Moldova, reprezentanți ai UNEP, ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), ai Ministerului Economiei, a Ministerului Educației, a Ministerului Finanțelor și reprezentanți ai Agenției de Achiziții Publice. Totodată, s-au adunat și producători de produse ecologice, inclusiv de fructe și legume, nuci, viță de vie, vinuri și altele. De asemenea au venit reprezentanți mass-media, care au mediatizat evenimentul, făcând înregistrări și interviuri cu participanții.
 
În afară de prezentarea Studiului, la atelierul de lucru s-au efectuat interviuri, întâlniri și discuții cu reprezentanții MAIA, Agenției de Achiziții Publice și cu producători certificați ecologic.
 
Pasul următor întru atingerea scopului final al proiectului este consolidarea eforturilor tuturor părților interesate și implementarea soluțiilor la nivel legal și practic de autoritățile RM, în parteneriat cu ONG-uri și producători agricoli.
 
CONTACT: Dina Sima, consultant, ONG ”ProruralInvest”, mun. Cihșinău, R. Moldova, e-mail: dinasima@mail.ru, tel: +373 69 874 446.
 
 
Acest document a fost elaborat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestui document este responsabilitatea exclusivă a ONG ”ProruralInvest” și nu poate fi considerată ca reflectând poziția Uniunii Europene. 
 
 
 
 
 
 
 
Asociaţia Obştescă „ProRuralInvest” vă invită la
„Tîrgul de produse ecologice”
 
Asociaţia Obştescă „ProRuralInvest” în cadrul Programului „Ecologizarea Economiei în Vecinătatea Estică”, finanţat de UNEP va organiza în colaborare cu  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare la data de 11 octombrie 2014 „Tîrgul de produse ecologice” la care producătorii de produse ecologice şi produse în perioada de conversie vor veni să-şi expună şi comercializeze produsele.
Doritorii de a vizita Expoziţia-Tîrg sunt aşteptaţi la adresa: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, bl. Stefan Cel Mare 168, începând cu ora 10:00.
 
Pentru mai multe informaţii:
Ciobanu Vasile
Coordonator de Proiect, ProRuralInvest
Tel: (+373 22) 23 50 80
Fax: (+373 22) 23 78 02
Mob +373 68199981
E-mail: vaciobanu@yahoo.com
 Adresa:, Str. 31 August 1989, nr 98, of. 411,
MD 2004, Chisinau, Republica  Moldova
 
 
 
 
 
Conferinţa de închidere a Proiectului
"Suport în utilizarea remitenţelor pentru noi afaceri şi crearea a noi locuri de muncă"
 
La data de 30 iunie 2014, Caritas Republica Cehă în parteneriat cu ONG "ProRuralInvest" a organizat conferința de închidere în cadrul proiectului "Suport în utilizarea remitențelor pentru noi afaceri și crearea a noi locuri de muncă", finantat de Uniunea Europeana si co-finantat de Cooperarea Ceha de Dezvlotare.
Evenimentul a avut loc în incinta Hotelului Jolly Alon, sala mare de conferințe, la adresa: str. Maria Cibotari 37, Chișinău, la care au participat 63 de persoane, inclusiv reprezentanți ai Caritas Republica Cehă , Ambasada Republicii Cehe în Moldova, Organizația Internațională pentru Migrație, Consiliile raionale, incubatoare de afaceri din raioane și ONG-uri.
Proiectul, a fost destinat în primul rând creării și dezvoltarii a 150 afaceri operaţionale și creării a 450 noi locuri de muncă migranților și a membrilor  familiilor acestora care beneficiază de remitențe.
Acesta a prevăzut îmunătăţirea capacității migranților în afaceri, astfel ca aceştia să devină capabili de a iniția și dezvolta propriile lor "întreprinderi economice". În acest sens, rezultatele proiectului au contribuit la formarea și motivarea migranților moldoveni care s-au întors acasă, să investească resursele financiare pe care le-au câștigat în străinătate în antreprenoriatului local. În conformitate cu aceasta, în cadrul proiectului au fost create 159 de întreprinderi operaționale cu 487 noi locuri de muncă.
În același timp, proiectul a crescut capacitatea locală și motivația de a sprijini dezvoltarea afacerilor mici. Grupul țintă, și anume, familiile beneficiare de remitențe (849 persoane), migranții (336 de persoane), care s-au întors în Moldova au primit cunoștințele necesare cu exemple clare de gestionare a resurselor financiare şi suport antreprenorial, precum și asistență / facilitare în timpul înregistrării și / sau îndrumări de bază în probleme de afaceri și de contabilitate. Astfel, 1185 migranții întorşi și beneficiarii de remitențe din Moldova, au beneficiat de o gamă largă de servicii, și anume, consultanță și asistență pentru începerea unei afaceri şi instruire prin intermediul cursurilor. Toate acestea au fost posibile în urma implementării proiectului "Suport în utilizarea remitențelor pentru noi afaceri și crearea a noi locuri de muncă". După sesiunile de instruire 171 de beneficiari au primit sprijin în înregistrarea afacerilor și elaborarea planurilor de afaceri, dintre care 159 au devenit operaționale.
Conferința a fost închisă prin menţionarea că proiectul va continua să sprijine beneficiarii proiectului în drumul lor lung de administrare a afacerii.
 
 
Chișinău, 26.06.2014
COMUNICAT DE PRESĂ
                         
La 30 iulie 2014, începând cu orele 09:30, în incinta Hotelului Jolly Alon, str. M. Cibotari, 37, Fundaţia Caritas Czech Republic şi Asociația Obștească "ProRuralInvest" va organiza conferinţa de închidere a proiectului „Suport în utilizarea remitențelor pentru crearea noilor afaceri și a locurilor de muncă”, Uniunea Europeană și co-finanțat de Cooperarea Ceha pentru Dezvoltare, implementat de Caritas Republica Ceha în parteneriat cu Asociația Obștească "ProRuralInvest".
Proiectul „Suport în utilizarea remitențelor pentru crearea noilor afaceri și a locurilor de muncă” a demarat la 1 iulie 2011 şi îşi încheie activitate la 30 iunie 2014. Obiectivul principal al proiectului  a fost mobilizarea resurselor umane și financiare ale lucrătorilor moldoveni migranți în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova. În acest context, Proiectul a ţinut să acorde asistență migranților și membrilor familiilor care beneficiază de remitenţe, pentru crearea și dezvoltarea unor afaceri private cât și crearea locurilor de munca în localitatea de origine.
Proiectul a demarat cu o vastă campanie de informare şi sensibilizare a opiniei publice în ceea ce privesc avantajele utilizării remitenţelor pentru investiţii, care a cuprins publicarea a peste 50 articole în diverse ziare cu acoperire naţională şi locală, ajungând astfel la peste 195272 cititori; difuzarea a  41 spoturi radio, ajungând la peste 400 mii ascultători.
În cadrul proiectului au fost organizate 66 seminare de instruire în domeniul iniţierii unei afaceri în regiuni rurale, la care au participat peste 1185 beneficiari, dintre care, cu sprijinul specialiştilor proiectului, 159 au reuşit să creeze cu succes afaceri proprii, creând 487 locuri noi de muncă. Investiţiile plasate de afacerile nou create în activitatea economică au constituit 38,960,572 MDL.
Pentru perfecţionarea abilităţilor de antreprenori ai beneficiarilor proiectului şi în vederea stabilirii relaţiilor de parteneriat cu afaceri similare din România, în cadrul proiectului au fost organizate 3 vizite de schimb de experienţă în România la care au participat 50 antreprenori noi care s-au întors cu 22 acorduri de colaborare semnate.
În cadrul proiectului au fost publicate şi distribuite 2 publicaţii de neînlocuit pentru migranți și membrilor familiilor lor: Ghidul „Oportunităţi de afaceri în regiunile rurale” (tiraj: 4000 copii) şi „Istorii de Succes” (tiraj: 3000 copii).  
Aceste activităţi, precum şi multe alte rezultate obţinute în cadrul proiectului vor fi prezentate în timpul Conferinţei.
În continuarea conferinței, Vă invităm la o recepţie unde veţi avea posibilitate să continuaţi discuţiile în profunzime.
 
 
27.05.2014, a fost organizat la Chișinău un seminar de  post-creare cu participarea a 9 antreprenori noi susținuți cu suportul și în cadrul Proiectului ”Suport în utilizarea remitențelor pentru crearea noilor afaceri și a locurilor de muncă”. Participanții la seminarul de post-creare au fost instruiți în domeniul subvenționării producătorilor agricoli, aspecte de creditare a afacerilor, și managementului timpului în afaceri. La finalul evenimentului, toți participanții au menționat că au apreciat cunoștințele și informațiile obținute pe durata instruirii.
 
La data de 24.05.2014 în raionul Ialoveni, s. Rezeni a fost organizat un seminar de post creare care a fost asistat nu doar de beneficiari al proiectului, dar și de către migranții care doresc, de asemenea, să înceapă o afacere. Scopul seminarului a fost de a împărtăși succesul realizat de beneficiarii proiectului în rândul populației din raionul Ialoveni. La sesiune au  participat 13  participanți, dintre care 3 au fost povești de succes în cadrul proiectului.
 
24.04.2014, a fost organizat în or. Drochia un seminar de  post-creare cu participarea a 13 antreprenori noi susținuți cu suportul și în cadrul Proiectului ”Suport în utilizarea remitențelor pentru crearea noilor afaceri și a locurilor de muncă”. Participanții la seminarul de post-creare au fost instruiți în domeniul contabilității întreprinderilor, managementului timpului în afaceri, și mixului de marketing şi particularităţile lui în condiţiile întreprinderilor mici. La finalul evenimentului, toți participanții au menționat că au apreciat cunoștințele și informațiile obținute pe durata instruirii.
 
28.03.2014 , In pararele pentru persoanele din regiunea Centru si Sud a Moldovei a fost organizat un seminar de  post creare similar la Chisinau, cu participarea a 12 antreprenori cu intreprinderi nou înființate care practică activitate agricola. Tematica seminarul de instruire a fost „Subventionare, protectia plantelor si sursele alternative de finantare”. Participantii la sesiunea de instruire au fost instruiti de experti din cadrul Minsterului Agriculturii si de experti selectati pentru a raspunde anume la intrebarile solicitate de beneficiari . La finalul evenimentului , toți participanții au menționat că au apreciat cunoștințele și informațiile obținute în timpul formării.
 
21.03.2014 , a fost organizat la Drochia un seminar de  post creare cu participarea a 15 antreprenori cu intreprinderi nou înființate care practică activitate agricola. Tematica seminarul de instruire a fost „Subventionare, protectia plantelor si sursele alternative de finantare”. Participantii la sesiunea de instruire au fost instruiti de experti din cadrul Minsterului Agriculturii si de experti selectati pentru a raspunde anume la intrebarile solicitate de beneficiari . La finalul evenimentului , toți participanții au menționat că au apreciat cunoștințele și informațiile obținute în timpul formării. 
 
26.02.2014 a fost organizat la Chișinău cel de-al doilea seminar de post creare planificat cu participarea a 14 persoane dintre care 10 beneficiari finali ai proiectului , care au afaceri de tip agricol . Seminarul de  post creare  a fost axat pe dezvoltarea afacerilor în sectorul agricol - Probleme de gestionare  eficienta in Marketing ce a fost organizat la cererea beneficiarilor de proiecte și , de asemenea, pe baza rezultatelor vizitelor de monitorizare efectuate la întreprinderile nou înființate . 
 
18.02.2014 , a fost organizat la Chișinău un seminar de  post creare cu participarea a 15 antreprenori cu intreprinderi nou înființate care practică activitate de tip non- agricol . Participanții la sesiunea de instruire au fost instruiți în domeniul de marketing și management al produselor si serviciilor oferite , de noua legislație și cum să redacteze contracte . La finalul evenimentului , toți participanții au menționat că au apreciat cunoștințele și informațiile obținute în timpul formării .
 
01-31 Ianuarie 2014
În cadrul proiectului "Sprijin in utilizarea remitențelor pentru crearea a noi afaceri și crearea a noi locuri de muncă", pe ianuarie 2014 au fost organizate și a avut loc în Dubăsari și Ialoveni  vizite de monitorizare. În timpul vizitelor au fost monitorizate 5 noi afaceri înființate pentru care au fost elaborate planuri de afaceri, consultanta pornind de la înregistrarea întreprinderii până la start-up .
 
De asemenea, în timpul vizitelor coordonatorii au avut întâlniri cu vice-președintele Consiliului Raional care a salutat activitățile proiectului și a propus cooperarea pe termen lung, chiar și după încheierea proiectului.
 
În ianuarie coordonatorii după punerea în aplicare a obiectivelor de anul trecut și activitățile făcut o trecere în revistă a câte 150 de noi afaceri înființate special pentru cele mai bune care vor fi publicate în istorii de succes pentru 30 de întreprinderi, broșură care vor fi diseminate curind.