Isorii de succes Rapoarte

Noutati din anul 201312.12.2013
În data de 16 Septembrie 2013 s-a semnat contractul pentru un proiect major de investiții în cadrul Programului Operaţional Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013: „CENTRUL TRANSFRONTALIER DE SUSTINERE A DEZVOLTARII ASISTATE A ZOOTEHNIEI”,MIS-ETC Code 1616. (Comunicat de presa)
 
La 28-29.11.2013, in cooperare cu Consiliul Raional Leova, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in Raionul Leova. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 16 participanti ce au fost selectati din 16 aplicatii de participare la proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale, planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii si contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare la proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.
 
La 27-28.11.2013, in cooperare cu Consiliul Raional Ialoveni, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in Raionul Ialoveni. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 25 participanti ce au fost selectati din 25 aplicatii de participare la proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale, planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii si contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare la proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.
 
La 26-27.11.2013, in cooperare cu Consiliul Raional Leova, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in Raionul Leova. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 17 participanti ce au fost selectati din 17 aplicatii de participare la proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale, planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii si contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare la proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.
 
La 21-22.11.2013, in cooperare cu Consiliul Raional Floresti, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in Raionul Floresti. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 22 participanti ce au fost selectati din 22 aplicatii de participare la proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale, planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii si contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare la proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.
 
La 20-21.11.2013, in cooperare cu Consiliul Raional Taraclia, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in Raionul Taraclia. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 13 participanti ce au fost selectati din 13 aplicatii de participare la proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale, planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii si contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare la proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.
 
La 18-19.11.2013, in cooperare cu Consiliul Raional Taraclia, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in Raionul Taraclia. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 13 participanti ce au fost selectati din 16 aplicatii de participare la proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale, planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii si contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare la proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.
 
La 15.11.2013, în cooperare cu Consiliul Raional Leova, o masă rotundă cu 13 de participanți a fost organizata și desfășurata. În timpul mesei rotunde obiectivele proiectului, activitățile care urmează să fie puse în aplicare în raionul Leova, precum și rezultatele scontate au fost prezentate. Fiecare participant la masa rotundă a primit un set de documente, inclusiv prospect de proiect, prezentarea proiectului, cererile de participare la proiect, precum și Ghidul "Oportunități de afaceri". Participanții la masa rotundă au fost invitați pentru a răspândi informații cu privire la activitățile proiectului care urmează să fie puse în aplicare în raionul Leova, inclusiv de a informa persoanele interesate (repatriate și ale beneficiarilor de remitente) pentru a beneficia de asistență oferite de proiect.
 
La 12.11.2013, în cooperare cu Consiliul Raional Taraclia, o masă rotundă cu 7 de participanți a fost organizata și desfășurata. În timpul mesei rotunde obiectivele proiectului, activitățile care urmează să fie puse în aplicare în raionul Taraclia, precum și rezultatele scontate au fost prezentate. Fiecare participant la masa rotundă a primit un set de documente, inclusiv prospect de proiect, prezentarea proiectului, cererile de participare la proiect, precum și Ghidul "Oportunități de afaceri". Participanții la masa rotundă au fost invitați pentru a răspândi informații cu privire la activitățile proiectului care urmează să fie puse în aplicare în raionul Taraclia, inclusiv de a informa persoanele interesate (repatriate și ale beneficiarilor de remitente) pentru a beneficia de asistență oferite de proiect.
 
La 05.11.2013, în cooperare cu Consiliul Raional Leova, o masă rotundă cu 12 de participanți a fost organizata și desfășurata. În timpul mesei rotunde obiectivele proiectului, activitățile care urmează să fie puse în aplicare în raionul Leova, precum și rezultatele scontate au fost prezentate. Fiecare participant la masa rotundă a primit un set de documente, inclusiv prospect de proiect, prezentarea proiectului, cererile de participare la proiect, precum și Ghidul "Oportunități de afaceri". Participanții la masa rotundă au fost invitați pentru a răspândi informații cu privire la activitățile proiectului care urmează să fie puse în aplicare în raionul Leova, inclusiv de a informa persoanele interesate (repatriate și ale beneficiarilor de remitente) pentru a beneficia de asistență oferite de proiect.
 
18 noiembrie  2013

Asociaţia Obştescă „ProRuralInvest” în cadrul Proiectului „Promovarea dezvoltării agriculturii ecologice în Moldova” implementat de AO „ProRualInvest” în colaborare cu INGO Caritas Republica Cehă, finanţat de Agenţia Cehă de Dezvoltare  organizează la data de 27 noiembrie 2013 instruire cu tema: „Principiile  agriculturii ecologice”.

Producătorii  agricoli care doresc să participe la instruire sunt rugaţi să se înregistreze la telefon: 23-50-80 sau direct la Oficiul nostru pe adresa: str. 31 August 1989, nr. 98, oficiul 411, MD 2004, mun. Chisinau.
Persoanele selectate vor fi contactate şi invitate pentru a participa la instruire.
Cheltuielile de transport si masa sunt achitate din cadrul proiectului.

 Persoana de contact:

 Ciobanu Vasile

Coordonator de Proiect, ProRuralInvest
Tel: (+373 22) 23 50 80
Fax: (+373 22) 23 78 02
Mob +373 68199981
E-mail: vaciobanu@yahoo.com
Adresa:, Str. 31 August 1989, nr 98, of. 411,
MD 2004, Chisinau, Republica  Moldova
 
  
15.11.2013

Asociaţia Obştească ProRuralInvest, în colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Moldova, a organizat la data de 15 noiembrie 2013 Masa rotundă cu genericul: „Politici agricole şi rurale europene: Asigurarea accesului agricultorilor din Moldova la resursele de ape subterane”, desfășurată în cadrul proiectului “Politici de dezvoltare agricolă şi rurală: standarde de dezvoltare”, sprijinit financiar de Programul Est Est Fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova şi implementat de Asociaţia Obştească ProRuralInvest în parteneriat cu Centrul Kujawsko-Pomorski de Asistență în Agricultură din Polonia.

Proiectul s-a finalizat cu elaborarea şi publicarea unui studiu, care a cuprins prezentările experţilor internaţionali şi locali în cadrul mesei rotunde, fiind puse în evidenţă lecţiile învăţate de noile state-membre ale UE în domeniul dezvoltării agricole şi rurale, precum şi recomandările adresate factorilor de decizie implicaţi în procesul de transformare a agriculturii - un sector de importanţă vitală pentru economia Republicii Moldova.

Masa Rotundă organizată la Chişinău la finele proiectului cu genericul „Politici agricole şi rurale: standarde europene de dezvoltare”, a oferit posibilitatea unui public mai larg de a se familiariza cu succesele şi dificultăţile întâmpinate de Polonia, Bulgaria, România şi Ungaria în procesul de transformare a agriculturii în perioada de pre-aderare şi modalităţile de implementare a politicilor de dezvoltare rurală după aderare.

Evenimentul a cuprins două sesiuni:

I sesiune „Politici agricole si rurale: experiențe europene” la care s-a prezentat studiului  “Politici agricole şi rurale: Experienţe europene pentru Republica Moldova” și a rezultatelor proiectului implementat cu partenerii polonezi.

Au fost impartasite  cunoştinţele  acumulate in Polonia în procesul de transformare a agriculturii şi preluarea experienţei în implementarea standardelor de aderare la UE în sectorul agricol şi cel rural .

II sesiune : ”Asigurarea accesului agricultorilor din Republica Moldova la resursele de ape subterane”

Sesiunea a fost axată pe vulnerabilitățile la care este supusă periodic agricultura țării, punându-se în discuție necesitatea utilizării apelor subterane pentru irigarea terenurilor agricole ca soluţie la problemele cauzate de secetă.
Dl. Iurii Rozloga a continuat subiectul cu date statistice privind „Calitatea apei pentru irigație si efectele ei asupra solului”.
La masa rotunda au participat reprezentanți ai societatii civile si structurilor de stat ce activează in acest domeniu ca: Federatia fermierilor din Moldova reprezentanți ai Ministerului Agriculturii ( departamentul de marketing, departamentul imbunatatiri funciare, departamentul agriculturii ecologice), Uniagroprotect, Agenția de geologie si resurse Minerale , ACSA, IPAPS “Nicolae Dimo” si alții. 
 
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ
 
Asociaţia Obştească ProRuralInvest, în colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Moldova, va organiza o Masă rotundă „Politici agricole şi rurale europene: Asigurarea accesului agricultorilor din Moldova la resursele de ape subterane, desfășurată în cadrul proiectului “Politici de dezvoltare agricolă şi rurală: standarde de dezvoltare”, sprijinit financiar de Programul Est Est Fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova şi implementat de Asociaţia Obştească ProRuralInvest în parteneriat cu Centrul Kujawsko-Pomorski de Asistență în Agricultură din Polonia.
 
Evenimentul va cuprinde două sesiuni:
 
Prima sesiune „Politici agricole si rurale: experiențe europene” va include prezentarea studiului  “Politici agricole şi rurale: Experienţe europene pentru Republica Moldova” și a rezultatelor proiectului implementat cu partenerii polonezi.
 
Proiectul implementat a facilitat transferul de cunoştinţe şi expertiză acumulate de Polonia în procesul de transformare a agriculturii şi preluarea experienţei în implementarea standardelor de aderare la UE în sectorul agricol şi cel rural – unul dintre principalele subiecte care urmează a fi abordate de Moldova în procesul de ajustare la standardele UE.
 
Principalele activităţi ale proiectului au constat în organizarea unei vizite de studiu în Polonia (decembrie 2012), în cadrul căreia experţii din Moldova au avut o serie de întâlniri cu factorii de decizie, experţii şi reprezentanţii ONG-urilor active în domeniu, având posibilitatea de a se familiariza cu situaţia actuală a sectorului agricol și impactul dezvoltării rurale în Polonia.
 
Etapă a doua a proiectului a prevăzut desfăşurarea vizitei de studiu în Moldova în martie 2013, în cadrul căreia experţii invitaţi din Polonia, Bulgaria, Ungaria şi România au avut o serie de întâlniri cu reprezentanţii autorităţilor centrale şi locale din Moldova şi au participat la vizite de studiu in teren cu producători locali. Masa Rotundă organizată la Chişinău la finele proiectului cu genericul „Politici agricole şi rurale: standarde europene de dezvoltare”, a oferit posibilitatea unui public mai larg de a se familiariza cu succesele şi dificultăţile întâmpinate de Polonia, Bulgaria, România şi Ungaria în procesul de transformare a agriculturii în perioada de pre-aderare şi modalităţile de implementare a politicilor de dezvoltare rurală după aderare.
 
Proiectul a finalizat cu elaborarea şi publicarea unui studiu, care cuprinde prezentările experţilor internaţionali şi locali susţinute în cadrul mesei rotunde, fiind puse în evidenţă lecţiile învăţate de noile state-membre ale UE în domeniul dezvoltării agricole şi rurale, precum şi recomandările adresate factorilor de decizie implicaţi în procesul de transformare a agriculturii - un sector de importanţă vitală pentru economia Republicii Moldova.
 
Cea de-a doua sesiune „Asigurarea accesului agricultorilor din Republica Moldova la resursele de ape subterane” va fi axată pe vulnerabilitățile la care este supusă periodic agricultura țării, punându-se în discuție necesitatea utilizării apelor subterane pentru irigarea terenurilor agricole ca soluţie la problemele cauzate de secetă.
 
Masa rotundă se va desfășura în data de 15 noiembrie a.c., începând cu ora 10:00, în Sala de conferinţe a Hotelului Regency,str.Sfatul Țării 17. Pentru mai multe detalii, Vă rugăm să contactați pe Viorel Gherciu, director, ProRuralInvest, la adresa de e-mail: vgherciu@gmail.com 
 
08 noiembrie  2013
Asociaţia Obştescă „ProRuralInvest” în cadrul Proiectului „Promovarea dezvoltării agriculturii ecologice în Moldova” implementat de AO „ProrualInvest” în colaborare cu INGO Caritas Republica Cehă, finanţatDescription: http://rural.md/index_htm_files/0.gif de Agenţia Cehă de Dezvoltare  organizează la data de 13 noiembrie 2013 seminar  în cîmp deschis pentru prezentarea rezultatelor obţinute pe lotul demonstrativ. Tema seminarului: „Creşterea prepeliţelor în sistemul ecologic”.
Locul desfăşurării:  satul Cociulia, raionul Cantemir.
Producătorii  agricoli care doresc să participe la seminar sunt rugaţi să se înregistreze la telefon: 23-50-80 sau direct la Oficiul nostru pe adresa: str. 31 August 1989, nr. 98, oficiul 411, MD 2004, mun. Chisinau.
 
Cheltuielile de transport sunt achitate din cadrul proiectului.
 
Persoana de contact:
Ciobanu Vasile
Coordonator de Proiect, ProRuralInvest
Tel: (+373 22) 23 50 80
Fax: (+373 22) 23 78 02
Mob +373 68199981
E-mail: vaciobanu@yahoo.com
Adresa:, Str. 31 August 1989, nr 98, of. 411,
MD 2004, Chisinau, Republica  Moldova
 
4 noiembrie  2013 
Asociaţia Obştescă „ProRuralInvest” în cadrul Proiectului „Promovarea dezvoltării agriculturii ecologice în Moldova” implementat de AO „ProrualInvest” în colaborare cu INGO Caritas Republica Cehă, finanţatDescription: http://rural.md/index_htm_files/0.gif de Agenţia Cehă de Dezvoltare  va organiza în colaborare cu  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare la data de 09 noiembrie 2013 Expoziţia-Tîrgul de produse ecologice.
Doritorii de a vizita Expoziţia-Tîrgul sunt aşteptaţi pe adresa Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, bl. Stefan Cel Mare 168, începând cu ora 10:00.
 
04 noiembrie  2013
Asociaţia Obştescă „ProRuralInvest” în cadrul Proiectului „Promovarea dezvoltării agriculturii ecologice în Moldova” implementat de AO „ProrualInvest” în colaborare cu INGO Caritas Republica Cehă, finanţatDescription: http://rural.md/index_htm_files/0.gif de Agenţia Cehă de Dezvoltare  organizează la data de 10 noiembrie 2013 seminar  în cîmp deschis pentru prezentarea rezultatelor obţinute pe lotul demonstrativ. Tema seminarului: „Cultivarea capsunei în sistemul ecologic”.
Locul desfăşurării: zona de nord a republicii în com Bacioi, mun. Chisinau.
Producătorii  agricoli care doresc să participe la seminar sunt rugaţi să se înregistreze la telefon: 23-50-80 sau direct la Oficiul nostru pe adresa: str. 31 August 1989, nr. 98, oficiul 411, MD 2004, mun. Chisinau.
 
Cheltuielile de transport sunt achitate din cadrul proiectului.
 
Persoana de contact:
 
Ciobanu Vasile
Coordonator de Proiect, ProRuralInvest
Tel: (+373 22) 23 50 80
Fax: (+373 22) 23 78 02
Mob +373 68199981
E-mail: vaciobanu@yahoo.com
 Adresa:, Str. 31 August 1989, nr 98, of. 411,
MD 2004, Chisinau, Republica  Moldova
 
La 30-31.10.2013, in cooperare cu Consiliul Raional Glodeni, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in Raionul Glodeni. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 20 participanti ce au fost selectati din 20 aplicatii de participare la proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale, planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii si contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare la proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.
 
La 24-25.10.2013, in cooperare cu Consiliul Raional Calarasi, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in Raionul Calarasi. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 18 participanti ce au fost selectati din 18 aplicatii de participare la proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale, planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii si contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare la proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.
 
 La 21.10.2013 în cooperare cu Consiliul Raional Taraclia, a fost organizat o masă rotundă la care au participat 7 primari. În cadrul mesei rotunde au fost prezentate obiectivele, rezultatele și activitățile pentru a fi implementate în Raionul Taraclia. Fiecare participant la masa rotundă a primit cîte un set de documente, care conține un pliant, prezentarea proiectului, cerereri de participare la proiect și Ghidul ”Oportunități de afaceri”. Participanților la masa rotundă li s-a cerut de a desimina informația cu privire la activitățile proiectului care urmeaza de a fi implementate în Raionul Taraclia, inclusiv de a informa persoanele interesate (migranti și beneficiari de remitențe) de a beneficia de asistența asigurată în cadrul proiectului.
 
La 11.10.2013 în cooperare cu Consiliul Raional Glodeni, a fost organizat o masă rotundă la care au participat 12 primari. În cadrul mesei rotunde au fost prezentate obiectivele, rezultatele si activitătile pentru a fi implementate în Raionul Glodeni. Fiecare participant la masa rotundă a primit cîte un set de documente, care contine un pliant, prezentarea proiectului, cerereri de participare la proiect si Ghidul ”Oportunităti de afaceri”. Participantilor la masa rotundă li s-a cerut de a desimina informatia cu privire la activitătile proiectului care urmeaza de a fi implementate în Raionul Glodeni, inclusiv de a informa persoanele interesate (migranti si beneficiari de remitente) de a beneficia de asistenta asigurată în cadrul proiectului).
 
La 02.10.2013 în cooperare cu Consiliul Raional Leova, a fost organizat o masă rotundă la care au participat 25 primari. În cadrul mesei rotunde au fost prezentate obiectivele, rezultatele și activitățile pentru a fi implementate în Raionul Leova. Fiecare participant la masa rotundă a primit cîte un set de documente, care conține un pliant, prezentarea proiectului, cerereri de participare la proiect și Ghidul ”Oportunități de afaceri”. Participanților la masa rotundă li s-a cerut de a desimina informația cu privire la activitățile proiectului care urmeaza de a fi implementate în Raionul Leova, inclusiv de a informa persoanele interesate (migranti și beneficiari de remitențe) de a beneficia de asistența asigurată în cadrul proiectului.
 
7-10-2013
Asociaţia Obştescă „ProRuralInvest” în cadrul Proiectului „Promovarea dezvoltării agriculturii ecologice în Moldova” va participă la data de 13 octombrie 2013 la Tîrgul Alimentelor Sănătoase BioFest-2013 organizat în colaborare cu  Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
Evenimentul va avea loc în Grădina Publică Ştefan Cel Mare, începând cu ora 09:00.
 
30-09-2013
Asociaţia Obştescă „ProRuralInvest” în cadrul Proiectului „Promovarea dezvoltării agriculturii ecologice în Moldova”  în colaborare cu  Asociaţia Obştească „EcoVisio” şi Serviciului Producţie Ecologică şi Produse de Origine din cadrul Ministerului Agriculturii organizează la data de 05 octombrie 2013 Expoziţia-Tirg de produce ecologice în cadrul IARMAReco 2013.  
Evenimentul va avea loc pe adresa  Centrul ARTICO, bl. Stefan Cel Mare 169, începând cu ora 13:00. 
 
La 27-28.09.2013, in cooperare cu Consiliul Raional Edinet, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in Raionul Edinet. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 19 participanti ce au fost selectati din 20 aplicatii de participare la proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale, planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii si contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare la proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.

La 27.09.2013 în cooperare cu Consiliul Raional Taraclia, a fost organizat o masă rotundă la care au participat 11 primari. În cadrul mesei rotunde au fost prezentate obiectivele, rezultatele și activitățile pentru a fi implementate în Raionul Taraclia. Fiecare participant la masa rotundă a primit cîte un set de documente, care conține un pliant, prezentarea proiectului, cerereri de participare la proiect și Ghidul ”Oportunități de afaceri”. Participanților la masa rotundă li s-a cerut de a desimina informația cu privire la activitățile proiectului care urmeaza de a fi implementate în Raionul Taraclia, inclusiv de a informa persoanele interesate (migranti și beneficiari de remitențe) de a beneficia de asistența asigurată în cadrul proiectului.

La 26.09.2013 în cooperare cu Agentia Nationala de Dezvoltare Rurala (ACSA), a fost organizat o masă rotundă la care au participat 10 reprezentati ai ACSA. În cadrul mesei rotunde au fost prezentate obiectivele, rezultatele și activitățile pentru a fi implementate în Raionul Causeni. Fiecare participant la masa rotundă a primit cîte un set de documente, care conține un pliant, prezentarea proiectului, cerereri de participare la proiect și Ghidul ”Oportunități de afaceri”. Participanților la masa rotundă li s-a cerut de a desimina informația cu privire la activitățile proiectului care urmeaza de a fi implementate în Raionul Causeni, inclusiv de a informa persoanele interesate (migranti și beneficiari de remitențe) de a beneficia de asistența asigurată în cadrul proiectului.

La 24.09.2013 în cooperare cu Consiliul Raional Floresti, a fost organizat o masă rotundă la care au participat 12 primari. În cadrul mesei rotunde au fost prezentate obiectivele, rezultatele si activitătile pentru a fi implementate în Raionul Floresti. Fiecare participant la masa rotundă a primit cîte un set de documente, care contine un pliant, prezentarea proiectului, cerereri de participare la proiect si Ghidul ”Oportunităti de afaceri”. Participantilor la masa rotundă li s-a cerut de a desimina informatia cu privire la activitătile proiectului care urmeaza de a fi implementate în Raionul Floresti, inclusiv de a informa persoanele interesate (migranti si beneficiari de remitente) de a beneficia de asistenta asigurată în cadrul proiectului).

La 17-18.09.2013, in cooperare cu Consiliul Raional Singerei, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in Raionul Singerei. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 20 participanti ce au fost selectati din 20 aplicatii de participare la proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale, planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii si contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare la proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.
 

La 11.09.2013 în cooperare cu Consiliul Raional Edinet, a fost organizat o masă rotundă la care au participat 12 primari. În cadrul mesei rotunde au fost prezentate obiectivele, rezultatele si activitătile pentru a fi implementate în Raionul Edinet. Fiecare participant la masa rotundă a primit cîte un set de documente, care contine un pliant, prezentarea proiectului, cerereri de participare la proiect si Ghidul ”Oportunităti de afaceri”. Participantilor la masa rotundă li s-a cerut de a desimina informatia cu privire la activitătile proiectului care urmeaza de a fi implementate în Raionul Edinet, inclusiv de a informa persoanele interesate (migranti si beneficiari de remitente) de a beneficia de asistenta asigurată în cadrul proiectului).

 
9 septembrie  2013
 
Asociaţia Obştescă „ProRuralInvest” în cadrul Proiectului „Promovarea dezvoltării agriculturii ecologice în Moldova” implementat de AO „ProRualInvest” în colaborare cu INGO Caritas Republica Cehă, finanţatDescription: http://rural.md/index_htm_files/0.gif de Agenţia Cehă de Dezvoltare  organizează la data de 20 septembrie 2013 în zona de nord a republicii la Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”, Municipiul Bălti,  str. Calea Ieşilor, nr. 28, cu tema: „Principiile  agriculturii ecologice”.
Producătorii  agricoli care doresc să participe la instruire sunt rugaţi să se înregistreze la telefon: 23-50-80 sau direct la Oficiul nostru pe adresa: str. 31 August 1989, nr. 98, oficiul 411, MD 2004, mun. Chisinau.
Persoanele selectate vor fi contactate şi invitate pentru a participa la instruire.
Cheltuielile de transport sunt achitate din cadrul proiectului.
 
Persoana de contact:
 
Ciobanu Vasile
Coordonator de Proiect, ProRuralInvest
Tel: (+373 22) 23 50 80
Fax: (+373 22) 23 78 02
Mob +373 68199981
E-mail: vaciobanu@yahoo.com
 Adresa:, Str. 31 August 1989, nr 98, of. 411,
MD 2004, Chisinau, Republica  Moldova
 
 
 Stimate Domni, Doamne.
 
 AO „ProRuralInvest” în cadrul  Proiectului „Promovarea dezvoltării agriculturii ecologice în Moldova”  selectează producători agricoli care doresc să participe la cursul de instruire: „Marketing şi planificarea afacerii în agricultura ecologică” .
Sunt eligibile pentru participarea la cursul de instruire persoanle fizice sau juridice care:
1.    Deţin terenuri agricole în propietate sau arendă.
2.    Au cunoştinţe în domeniul agriculturii, inclusiv agricultura ecologică.
3.    Doresc să se convertească sau au început în 2013 procesul de conversie la agricultura ecologică.
      Doritorii de a participa la instruire sunt rugaţi să se înregistreze la telefon: 23-50-80 sau direct la Oficiul nostru pe adresa: str. 31 August 1989, nr. 98, oficiul 411, MD 2004, mun. Chisinau.
Persoanele selectate vor fi contactate şi invitate pentru a participa la instruire.
Cheltuielile de transport, masă şi cazare sunt achitate din cadrul proiectului.
 
Perioada desfăşurării cursului: 26-27 septembrie 2013
Locul: bl. Grigore Vieru 10/1, mun Chişinău.
 
 
Ciobanu Vasile
Coordonator de Proiect, ProRuralInvest
Tel: (+373 22) 23 50 80
Fax: (+373 22) 23 78 02
Mob +373 68199981
E-mail: vaciobanu@yahoo.com
 Adresa:, Str. 31 August 1989, nr 98, of. 411,
MD 2004, Chisinau, Republica  Moldova
 
23.08.2013
 
Asociaţia Obştescă „ProRuralInvest” în cadrul Proiectului „Promovarea dezvoltării agriculturii ecologice în Moldova” implementat de AO „ProrualInvest” în colaborare cu INGO Caritas Republica Cehă, finanţatDescription: http://rural.md/index_htm_files/0.gif de Agenţia Cehă de Dezvoltare  organizează la data de 06 septembrie 2013 seminar  în cîmp deschis pentru prezentarea rezultatelor obţinute pe lotul demonstrativ. Tema seminarului: „Cultivarea aroniei în sistemul ecologic”.
Locul desfăşurării: zona de nord a republicii în satul Sofia, raionul Drochia.
Producătorii  agricoli care doresc să participe la seminar sunt rugaţi să se înregistreze la telefon: 23-50-80 sau direct la Oficiul nostru pe adresa: str. 31 August 1989, nr. 98, oficiul 411, MD 2004, mun. Chisinau.
 
Cheltuielile de transport sunt achitate din cadrul proiectului.
 
Persoana de contact:
 
Ciobanu Vasile
Coordonator de Proiect, ProRuralInvest
Tel: (+373 22) 23 50 80
Fax: (+373 22) 23 78 02
Mob +373 68199981
E-mail: vaciobanu@yahoo.com
 Adresa:, Str. 31 August 1989, nr 98, of. 411,
MD 2004, Chisinau, Republica  Moldova
 

La 22-23.08.2013 in cooperare cu Consiliul Raional Stefan Voda, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in RaionulОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif Stefan Voda. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 15 participanti ce au fost selectati din 15 aplicatii de participare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale,Описание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii siОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.

La 21.08.2013 în cooperare cu Consiliul Raional Stefan Voda, a fost organizat o masă rotundă la care au participat 19 primari. În cadrul mesei rotunde au fost prezentate obiectivele, rezultatele și activitățile pentru a fi implementate în Raionul Stefan Voda. Fiecare participant la masa rotundă a primit cîte un set de documente, care conține un pliant, prezentarea proiectului, cerereri de participare la proiect și Ghidul ”Oportunități de afaceri”. Participanților la masa rotundă li s-a cerut de a desimina informația cu privire la activitățile proiectului care urmeaza de a fi implementate în Raionul Stefan Voda, inclusiv de a informa persoanele interesate (migranti și beneficiari de remitențe) de a beneficia de asistența asigurată în cadrul proiectului.

La 20-21.08.2013 in cooperare cu Consiliul Raional Stefan Voda, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in RaionulОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif Stefan Voda. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 19 participanti ce au fost selectati din 19 aplicatii de participare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale,Описание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii siОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.

La 14-15.08.2013, in cooperare cu Consiliul Raional Ocnita, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in Raionul Ocnita. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 15 participanti ce au fost selectati din 16 aplicatii de participare la proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale, planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii si contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare la proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.

La 14.08.2013 în cooperare cu Consiliul Raional Calarasi, a fost organizat o masă rotundă la care au participat 19 primari. În cadrul mesei rotunde au fost prezentate obiectivele, rezultatele si activitătile pentru a fi implementate în Raionul Calarasi. Fiecare participant la masa rotundă a primit cîte un set de documente, care contine un pliant, prezentarea proiectului, cerereri de participare la proiect si Ghidul ”Oportunităti de afaceri”. Participantilor la masa rotundă li s-a cerut de a desimina informatia cu privire la activitătile proiectului care urmeaza de a fi implementate în Raionul Calarasi, inclusiv de a informa persoanele interesate (migranti si beneficiari de remitente) de a beneficia de asistenta asigurată în cadrul proiectului).

La 29-30.07.2013, in cooperare cu Consiliul Raional Donduseni, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in Raionul Donduseni. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 15 participanti ce au fost selectati din 16 aplicatii de participare la proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale, planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii si contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare la proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.

La 22-23.05.2013 in cooperare cu Agentia Nationala de Dezvoltare Rurala (ACSA), s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in RaionulОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif Causeni. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 15 participanti ce au fost selectati din 18 aplicatii de participare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale,Описание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii siОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.

 La 25.07.2013 în cooperare cu Consiliul Raional Glodeni, a fost organizat o masă rotundă la care au participat 24 primari. În cadrul mesei rotunde au fost prezentate obiectivele, rezultatele si activitătile pentru a fi implementate în Raionul Glodeni. Fiecare participant la masa rotundă a primit cîte un set de documente, care contine un pliant, prezentarea proiectului, cerereri de participare la proiect si Ghidul ”Oportunităti de afaceri”. Participantilor la masa rotundă li s-a cerut de a desimina informatia cu privire la activitătile proiectului care urmeaza de a fi implementate în Raionul Glodeni, inclusiv de a informa persoanele interesate (migranti si beneficiari de remitente) de a beneficia de asistenta asigurată în cadrul proiectului).

La 15.07.2013 în cooperare cu Consiliul Raional Donduseni, a fost organizat o masă rotundă la care au participat 13 primari. În cadrul mesei rotunde au fost prezentate obiectivele, rezultatele si activitătile pentru a fi implementate în Raionul Donduseni. Fiecare participant la masa rotundă a primit cîte un set de documente, care contine un pliant, prezentarea proiectului, cerereri de participare la proiect si Ghidul ”Oportunităti de afaceri”. Participantilor la masa rotundă li s-a cerut de a desimina informatia cu privire la activitătile proiectului care urmeaza de a fi implementate în Raionul Donduseni, inclusiv de a informa persoanele interesate (migranti si beneficiari de remitente) de a beneficia de asistenta asigurată în cadrul proiectului).

La 15.07.2013 în cooperare cu Consiliul Raional Nisporeni, a fost organizat o masă rotundă la care au participat 21 primari. În cadrul mesei rotunde au fost prezentate obiectivele, rezultatele si activitătile pentru a fi implementate în Raionul Nisporeni. Fiecare participant la masa rotundă a primit cîte un set de documente, care contine un pliant, prezentarea proiectului, cerereri de participare la proiect si Ghidul ”Oportunităti de afaceri”. Participantilor la masa rotundă li s-a cerut de a desimina informatia cu privire la activitătile proiectului care urmeaza de a fi implementate în Raionul Nisporeni, inclusiv de a informa persoanele interesate (migranti si beneficiari de remitente) de a beneficia de asistenta asigurată în cadrul proiectului).

La 10-11.07.2013 in cooperare cu Federatia Nationala a Fermierilor din or. Hincesti, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in RaionulОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif Hincesti. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 13 participanti ce au fost selectati din 13 aplicatii de participare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale,Описание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii siОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.

La 09.07.2013 în cooperare cu Consiliul Raional Anenii Noi, a fost organizat o masă rotundă la care au participat 21 primari. În cadrul mesei rotunde au fost prezentate obiectivele, rezultatele si activitătile pentru a fi implementate în Raionul Anenii Noi. Fiecare participant la masa rotundă a primit cîte un set de documente, care contine un pliant, prezentarea proiectului, cerereri de participare la proiect si Ghidul ”Oportunităti de afaceri”. Participantilor la masa rotundă li s-a cerut de a desimina informatia cu privire la activitătile proiectului care urmeaza de a fi implementate în Raionul Anenii Noi, inclusiv de a informa persoanele interesate (migranti si beneficiari de remitente) de a beneficia de asistenta asigurată în cadrul proiectului).

La 08-09.07.2013 in cooperare cu Federatia Nationala a Fermierilor din or. Hincesti, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in RaionulОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif Hincesti. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 15 participanti ce au fost selectati din 15 aplicatii de participare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale,Описание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii siОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.

La 27-28.06.2013, in cooperare cu Consiliul Raional Riscani, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in Raionul Riscani. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 20 participanti ce au fost selectati din 20 aplicatii de participare la proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale, planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii si contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare la proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.

La 27.06.2013 în cooperare cu Agentia Nationala de Dezvoltare Rurala (ACSA), a fost organizat o masă rotundă la care au participat 11 reprezentati ai ACSA. În cadrul mesei rotunde au fost prezentate obiectivele, rezultatele și activitățile pentru a fi implementate în Raionul Causeni. Fiecare participant la masa rotundă a primit cîte un set de documente, care conține un pliant, prezentarea proiectului, cerereri de participare la proiect și Ghidul ”Oportunități de afaceri”. Participanților la masa rotundă li s-a cerut de a desimina informația cu privire la activitățile proiectului care urmeaza de a fi implementate în Raionul Causeni, inclusiv de a informa persoanele interesate (migranti și beneficiari de remitențe) de a beneficia de asistența asigurată în cadrul proiectului.

La 26.06.2013 în cooperare cu Consiliul Raional Riscani, a fost organizat o masă rotundă la care au participat 21 primari. În cadrul mesei rotunde au fost prezentate obiectivele, rezultatele si activitătile pentru a fi implementate în Raionul Riscani. Fiecare participant la masa rotundă a primit cîte un set de documente, care contine un pliant, prezentarea proiectului, cerereri de participare la proiect si Ghidul ”Oportunităti de afaceri”. Participantilor la masa rotundă li s-a cerut de a desimina informatia cu privire la activitătile proiectului care urmeaza de a fi implementate în Raionul Riscani, inclusiv de a informa persoanele interesate (migranti si beneficiari de remitente) de a beneficia de asistenta asigurată în cadrul proiectului).

La 19-20.06.2013, in cooperare cu Consiliul Raional Ocnita, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in Raionul Ocnita. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 19 participanti ce au fost selectati din 19 aplicatii de participare la proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale, planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii si contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare la proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.

La 12.06.2013 în cooperare cu Consiliul Raional Cantemir, a fost organizat o masă rotundă la care au participat 16 primari. În cadrul mesei rotunde au fost prezentate obiectivele, rezultatele și activitățile pentru a fi implementate în Raionul Cantemir. Fiecare participant la masa rotundă a primit cîte un set de documente, care conține un pliant, prezentarea proiectului, cerereri de participare la proiect și Ghidul ”Oportunități de afaceri”. Participanților la masa rotundă li s-a cerut de a desimina informația cu privire la activitățile proiectului care urmeaza de a fi implementate în Raionul Cantemir, inclusiv de a informa persoanele interesate (migranti și beneficiari de remitențe) de a beneficia de asistența asigurată în cadrul proiectului.

La 13-14.06.2013, in cooperare cu Consiliul Raional Briceni, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in Raionul Briceni. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 18 participanti ce au fost selectati din 18 aplicatii de participare la proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale, planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii si contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare la proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.

La 13.06.2013 în cooperare cu Consiliul Raional Singerei, a fost organizat o masă rotundă la care au participat 36 primari. În cadrul mesei rotunde au fost prezentate obiectivele, rezultatele si activitătile pentru a fi implementate în Raionul Singerei. Fiecare participant la masa rotundă a primit cîte un set de documente, care contine un pliant, prezentarea proiectului, cerereri de participare la proiect si Ghidul ”Oportunităti de afaceri”. Participantilor la masa rotundă li s-a cerut de a desimina informatia cu privire la activitătile proiectului care urmeaza de a fi implementate în Raionul Singerei, inclusiv de a informa persoanele interesate (migranti si beneficiari de remitente) de a beneficia de asistenta asigurată în cadrul proiectului).

La 11.06.2013 în cooperare cu Consiliul Raional Ocnita, a fost organizat o masă rotundă la care au participat 24 primari. În cadrul mesei rotunde au fost prezentate obiectivele, rezultatele si activitătile pentru a fi implementate în Raionul Ocnita. Fiecare participant la masa rotundă a primit cîte un set de documente, care contine un pliant, prezentarea proiectului, cerereri de participare la proiect si Ghidul ”Oportunităti de afaceri”. Participantilor la masa rotundă li s-a cerut de a desimina informatia cu privire la activitătile proiectului care urmeaza de a fi implementate în Raionul Ocnita, inclusiv de a informa persoanele interesate (migranti si beneficiari de remitente) de a beneficia de asistenta asigurată în cadrul proiectului).

La 07.06.2013 în cooperare cu Consiliul Raional Stefan Voda, a fost organizat o masă rotundă la care au participat 22 primari. În cadrul mesei rotunde au fost prezentate obiectivele, rezultatele și activitățile pentru a fi implementate în Raionul Stefan Voda. Fiecare participant la masa rotundă a primit cîte un set de documente, care conține un pliant, prezentarea proiectului, cerereri de participare la proiect și Ghidul ”Oportunități de afaceri”. Participanților la masa rotundă li s-a cerut de a desimina informația cu privire la activitățile proiectului care urmeaza de a fi implementate în Raionul Stefan Voda, inclusiv de a informa persoanele interesate (migranti și beneficiari de remitențe) de a beneficia de asistența asigurată în cadrul proiectului.

La 04.06.2013 în cooperare cu Consiliul Raional Donduseni, a fost organizat o masă rotundă la care au participat 21 primari. În cadrul mesei rotunde au fost prezentate obiectivele, rezultatele si activitătile pentru a fi implementate în Raionul Donduseni. Fiecare participant la masa rotundă a primit cîte un set de documente, care contine un pliant, prezentarea proiectului, cerereri de participare la proiect si Ghidul ”Oportunităti de afaceri”. Participantilor la masa rotundă li s-a cerut de a desimina informatia cu privire la activitătile proiectului care urmeaza de a fi implementate în Raionul Donduseni, inclusiv de a informa persoanele interesate (migranti si beneficiari de remitente) de a beneficia de asistenta asigurată în cadrul proiectului). 

30.05.2013
În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“:  în cooperare cu Consiliul Raional Floresti, o masă rotundă cu 24 de participanți a fost organizata și desfășurata. În timpul mesei rotunde obiectivele proiectului, activitățile care urmează să fie puse în aplicare în raionul Floresti, precum și rezultatele scontate au fost prezentate. Fiecare participant la masa rotundă a primit un set de documente, inclusiv prospect de proiect, prezentarea proiectului, cererile de participare la proiect, precum și Ghidul "Oportunități de afaceri". Participanții la masa rotundă au fost invitați pentru a răspândi informații cu privire la activitățile proiectului care urmează să fie puse în aplicare în raionul Dubasari, inclusiv de a informa persoanele interesate (repatriate și ale beneficiarilor de remitente) pentru a beneficia de asistență oferite de proiect.
 
28-29.05.2013
 În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“: in cooperare cu Consiliul Raional Falesti, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in Raionul  Falesti. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 17 participanti ce au fost selectati din 17 aplicatii de participare la  proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale,  planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii si  contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare la  proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.
 
26-27.05.2013
 În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“: in cooperare cu Consiliul Raional Soroca, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in Raionul  Soroca. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 16 participanti ce au fost selectati din 16 aplicatii de participare la  proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale,  planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii si  contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare la  proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.
 
23.05.2013
AO „ProRuralInvest în cadrul Proiectului „Promovarea dezvoltării agriculturii ecologice în Moldova” implementat de AO „ProrualInvest” în colaborare cu Caritas Cehia, finanţat  de Agenţia Cehă de Dezvoltare va organiza în colaborare cu Serviciului Producţie Ecologică şi Produse de Origine MAIA  la data de 27 mai ora 10:00 pe adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfant, 162, et. 4, oficiul 405  seminar cu  genericul „Protecţia integrală în agricultura ecologică” la care sunt invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică, Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, Serviciul Produse de Fitotehnie, Serviciul Protecţia Plantelor.
 
23.05.2013
Asociaţia Obştescă „ProRuralInvest” în cadrul Proiectului „Promovarea dezvoltării agriculturii ecologice în Moldova” implementat de AO „ProrualInvest” în colaborare cu Caritas Cehia, finanţat  de Agenţia Cehă de Dezvoltare a organizat în perioada 21 - 22 mai cursul de instruire cu tema: „Marketing şi  planificarea afacerii în agricultura ecologică” la care au participar 17 producători agricoli.  Temele discutate la instruire au fost următoarele: Planificarea unei afaceri în agricultura ecologică; Iniţierea afacerii şi baza legislativă de care urmează să se conducă  antreprenorii respectivi; Planificarea afacerii şi  structura planului de afaceri; Planul de markeing, operaţional, financiar;  Sursele de finanţare a afacerii şi gestionarea ei financiară; Măsuri agrotehnice şi recomandări cu privire la organizarea rotaţiei  şi asolamentelor la cultivarea culturilor în sistem ecologic; Recomandări şi măsuri de protecţie a plantelor cu mijloace  biologice; Protecţia ecologică la viţa de vie, persic, prun, cais, culturi bacifere; Procedura de cerificare a producţiei  agroalimentare ecologice; Cultivarea plantelor medicinale în sistemul ecologic, Creşterea animalelor în sistem ecologic – probleme şi discuţii.
 
23.05.2013
În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“:  în cooperare cu Consiliul Raional Falesti, o masă rotundă cu 33 de participanți a fost organizata și desfășurata. În timpul mesei rotunde obiectivele proiectului, activitățile care urmează să fie puse în aplicare în raionul Falesti, precum și rezultatele scontate au fost prezentate. Fiecare participant la masa rotundă a primit un set de documente, inclusiv prospect de proiect, prezentarea proiectului, cererile de participare la proiect, precum și Ghidul "Oportunități de afaceri". Participanții la masa rotundă au fost invitați pentru a răspândi informații cu privire la activitățile proiectului care urmează să fie puse în aplicare în raionul Dubasari, inclusiv de a informa persoanele interesate (repatriate și ale beneficiarilor de remitente) pentru a beneficia de asistență oferite de proiect.
 
21-22.05.2013
 În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“: in cooperare cu Consiliul Raional Ialoveni, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in RaionulОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif Ialoveni. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 16 participanti ce au fost selectati din 16 aplicatii de participare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale,Описание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii siОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.
 
16-17.05.2013
 În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“: in cooperare cu Consiliul Raional Anenii-Noi, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in RaionulОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif Anenii-Noi. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 16 participanti ce au fost selectati din 16 aplicatii de participare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale,Описание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii siОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.
 
14-15.05.2013
 În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“: in cooperare cu Consiliul Raional Anenii-Noi, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in RaionulОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif Anenii-Noi. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 15 participanti ce au fost selectati din 15 aplicatii de participare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale,Описание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii siОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.
 
14.05.2013
În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“:  în cooperare cu Consiliul Raional Briceni, o masă rotundă cu 18 de participanți a fost organizata și desfășurata. În timpul mesei rotunde obiectivele proiectului, activitățile care urmează să fie puse în aplicare în raionul Briceni, precum și rezultatele scontate au fost prezentate. Fiecare participant la masa rotundă a primit un set de documente, inclusiv prospect de proiect, prezentarea proiectului, cererile de participare la proiect, precum și Ghidul "Oportunități de afaceri". Participanții la masa rotundă au fost invitați pentru a răspândi informații cu privire la activitățile proiectului care urmează să fie puse în aplicare în raionul Dubasari, inclusiv de a informa persoanele interesate (repatriate și ale beneficiarilor de remitente) pentru a beneficia de asistență oferite de proiect
 
08.05.2013
În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“:  în cooperare cu Consiliul Raional Ocnita, o masă rotundă cu 21 de participanți a fost organizata și desfășurata. În timpul mesei rotunde obiectivele proiectului, activitățile care urmează să fie puse în aplicare în raionul Ocnita, precum și rezultatele scontate au fost prezentate. Fiecare participant la masa rotundă a primit un set de documente, inclusiv prospect de proiect, prezentarea proiectului, cererile de participare la proiect, precum și Ghidul "Oportunități de afaceri". Participanții la masa rotundă au fost invitați pentru a răspândi informații cu privire la activitățile proiectului care urmează să fie puse în aplicare în raionul Dubasari, inclusiv de a informa persoanele interesate (repatriate și ale beneficiarilor de remitente) pentru a beneficia de asistență oferite de proiect.
 
06.05.2013
În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“:  în cooperare cu Consiliul Raional Soroca, o masă rotundă cu 19 de participanți a fost organizata și desfășurata. În timpul mesei rotunde obiectivele proiectului, activitățile care urmează să fie puse în aplicare în raionul Soroca, precum și rezultatele scontate au fost prezentate. Fiecare participant la masa rotundă a primit un set de documente, inclusiv prospect de proiect, prezentarea proiectului, cererile de participare la proiect, precum și Ghidul "Oportunități de afaceri". Participanții la masa rotundă au fost invitați pentru a răspândi informații cu privire la activitățile proiectului care urmează să fie puse în aplicare în raionul Dubasari, inclusiv de a informa persoanele interesate (repatriate și ale beneficiarilor de remitente) pentru a beneficia de asistență oferite de proiect.
 
03.05.2013
În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“:  în cooperare cu Consiliul Raional Ialoveni, o masă rotundă cu 18 de participanți a fost organizata și desfășurata. În timpul mesei rotunde obiectivele proiectului, activitățile care urmează să fie puse în aplicare în raionul Ialoveni, precum și rezultatele scontate au fost prezentate. Fiecare participant la masa rotundă a primit un set de documente, inclusiv prospect de proiect, prezentarea proiectului, cererile de participare la proiect, precum și Ghidul "Oportunități de afaceri". Participanții la masa rotundă au fost invitați pentru a răspândi informații cu privire la activitățile proiectului care urmează să fie puse în aplicare în raionul Dubasari, inclusiv de a informa persoanele interesate (repatriate și ale beneficiarilor de remitente) pentru a beneficia de asistență oferite de proiect.
 
29-30.04.2013
 În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“: in cooperare cu Consiliul Raional Floresti, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in RaionulОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif Floresti. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 16 participanti ce au fost selectati din 16 aplicatii de participare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale,Описание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii siОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.
  
29-30.04.2013
 În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“: in cooperare cu Consiliul Raional Ungheni, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in RaionulОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif Ungheni. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 11 participanti ce au fost selectati din 11 aplicatii de participare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale,Описание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii siОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.
 
27-28.04.2013
 În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“: in cooperare cu Consiliul Raional Dubasari, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in RaionulОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif Dubasari. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 18 participanti ce au fost selectati din 19 aplicatii de participare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale,Описание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii siОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.
 
18-19.04.2013
În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“:  in cooperare cu Consiliul Raional Cahul, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in RaionulОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif Taraclia. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 13 participanti ce au fost selectati din 17 aplicatii de participare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale,Описание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii siОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.
 
15-16.04.2013
În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“:  in cooperare cu Consiliul Raional Edinet, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in RaionulОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif Edinet. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 18 participanti ce au fost selectati din 18 aplicatii de participare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale,Описание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii siОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.
 
15.04.2013
În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“:  în cooperare cu Consiliul Raional Riscani, o masă rotundă cu 21 de participanți a fost organizata și desfășurata. În timpul mesei rotunde obiectivele proiectului, activitățile care urmează să fie puse în aplicare în raionul Riscani, precum și rezultatele scontate au fost prezentate. Fiecare participant la masa rotundă a primit un set de documente, inclusiv prospect de proiect, prezentarea proiectului, cererile de participare la proiect, precum și Ghidul "Oportunități de afaceri". Participanții la masa rotundă au fost invitați pentru a răspândi informații cu privire la activitățile proiectului care urmează să fie puse în aplicare în raionul Dubasari, inclusiv de a informa persoanele interesate (repatriate și ale beneficiarilor de remitente) pentru a beneficia de asistență oferite de proiect.
 
12-13.04.2013
În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“:  in cooperare cu Consiliul Raional Drochia, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in RaionulОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif Drochia. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 19 participanti ce au fost selectati din 19 aplicatii de participare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale,Описание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii siОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.
 
08-09.04.2013
În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“:  in cooperare cu Consiliul Raional Straseni, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in RaionulОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif Straseni. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 21 participanti ce au fost selectati din 21 aplicatii de participare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale,Описание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii siОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.
 
 
10.04.2013
În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“:  în cooperare cu Consiliul Raional Floresti, o masă rotundă cu 19 de participanți a fost organizata și desfășurata. În timpul mesei rotunde obiectivele proiectului, activitățile care urmează să fie puse în aplicare în raionul Floresti, precum și rezultatele scontate au fost prezentate. Fiecare participant la masa rotundă a primit un set de documente, inclusiv prospect de proiect, prezentarea proiectului, cererile de participare la proiect, precum și Ghidul "Oportunități de afaceri". Participanții la masa rotundă au fost invitați pentru a răspândi informații cu privire la activitățile proiectului care urmează să fie puse în aplicare în raionul Dubasari, inclusiv de a informa persoanele interesate (repatriate și ale beneficiarilor de remitente) pentru a beneficia de asistență oferite de proiect.
 
05.04.2013
În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“:  în cooperare cu Consiliul Raional Cahul, o masă rotundă cu 11 de participanți a fost organizata și desfășurata. În timpul mesei rotunde obiectivele proiectului, activitățile care urmează să fie puse în aplicare în raionul Cahul, precum și rezultatele scontate au fost prezentate. Fiecare participant la masa rotundă a primit un set de documente, inclusiv prospect de proiect, prezentarea proiectului, cererile de participare la proiect, precum și Ghidul "Oportunități de afaceri". Participanții la masa rotundă au fost invitați pentru a răspândi informații cu privire la activitățile proiectului care urmează să fie puse în aplicare în raionul Dubasari, inclusiv de a informa persoanele interesate (repatriate și ale beneficiarilor de remitente) pentru a beneficia de asistență oferite de proiect.
 
04-05.04.2013
În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“:  in cooperare cu Consiliul Raional Nisporeni, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in RaionulОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif Nisporeni. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 14 participanti ce au fost selectati din 14 aplicatii de participare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale,Описание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii siОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.
 
02-03.04.2013
În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“:  in cooperare cu Consiliul Raional Nisporeni, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in RaionulОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif Nisporeni. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 18 participanti ce au fost selectati din 18 aplicatii de participare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale,Описание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii siОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.
 
01.04.2013
În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“:  în cooperare cu Consiliul Raional Nisporeni, o masă rotundă cu 20 de participanți a fost organizata și desfășurata. În timpul mesei rotunde obiectivele proiectului, activitățile care urmează să fie puse în aplicare în raionul Nisporeni, precum și rezultatele scontate au fost prezentate. Fiecare participant la masa rotundă a primit un set de documente, inclusiv prospect de proiect, prezentarea proiectului, cererile de participare la proiect, precum și Ghidul "Oportunități de afaceri". Participanții la masa rotundă au fost invitați pentru a răspândi informații cu privire la activitățile proiectului care urmează să fie puse în aplicare în raionul Dubasari, inclusiv de a informa persoanele interesate (repatriate și ale beneficiarilor de remitente) pentru a beneficia de asistență oferite de proiect.
 
27-28.03.2013
În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“:  in cooperare cu Consiliul Raional Dubasari, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in RaionulОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif Dubasari. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 18 participanti ce au fost selectati din 19 aplicatii de participare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale,Описание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii siОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.
 
18-19.03.2013
În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“:  in cooperare cu Consiliul Raional Taraclia, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in RaionulОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif Taraclia. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 13 participanti ce au fost selectati din 17 aplicatii de participare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale,Описание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii siОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.
 
15-16.03.2013
În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“:  in cooperare cu Consiliul Raional Edinet, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in RaionulОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif Edinet. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 18 participanti ce au fost selectati din 18 aplicatii de participare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale,Описание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii siОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare laОписание: http://www.rural.md/index_htm_files/0.gif proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.
 
 
14.03.2013
În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“:  în cooperare cu Consiliul Raional Dubasari, o masă rotundă cu 11 de participanți a fost organizata și desfășurata. În timpul mesei rotunde obiectivele proiectului, activitățile care urmează să fie puse în aplicare în raionul Dubasari, precum și rezultatele scontate au fost prezentate. Fiecare participant la masa rotundă a primit un set de documente, inclusiv prospect de proiect, prezentarea proiectului, cererile de participare la proiect, precum și Ghidul "Oportunități de afaceri". Participanții la masa rotundă au fost invitați pentru a răspândi informații cu privire la activitățile proiectului care urmează să fie puse în aplicare în raionul Dubasari, inclusiv de a informa persoanele interesate (repatriate și ale beneficiarilor de remitente) pentru a beneficia de asistență oferite de proiect.
 
 
11.03.2013
În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“: în cooperare cu Consiliul Raional Edinet, o masă rotundă cu 23 de participanți a fost organizata și desfășurata. În timpul mesei rotunde obiectivele proiectului, activitățile care urmează să fie puse în aplicare în raionul Edinet, precum și rezultatele scontate au fost prezentate. Fiecare participant la masa rotundă a primit un set de documente, inclusiv prospect de proiect, prezentarea proiectului, cererile de participare la proiect, precum și Ghidul "Oportunități de afaceri". Participanții la masa rotundă au fost invitați pentru a răspândi informații cu privire la activitățile proiectului care urmează să fie puse în aplicare în raionul Edinet, inclusiv de a informa persoanele interesate (repatriate și ale beneficiarilor de remitente) pentru a beneficia de asistență oferite de proiect.
 
 
11.03.2013
În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“:  în cooperare cu Consiliul Raional Straseni, o masă rotundă cu 20 de participanți a fost organizata și desfășurata. În timpul mesei rotunde obiectivele proiectului, activitățile care urmează să fie puse în aplicare în raionul Straseni, precum și rezultatele scontate au fost prezentate. Fiecare participant la masa rotundă a primit un set de documente, inclusiv prospect de proiect, prezentarea proiectului, cererile de participare la proiect, precum și Ghidul "Oportunități de afaceri". Participanții la masa rotundă au fost invitați pentru a răspândi informații cu privire la activitățile proiectului care urmează să fie puse în aplicare în raionul Straseni, inclusiv de a informa persoanele interesate (repatriate și ale beneficiarilor de remitente) pentru a beneficia de asistență oferite de proiect.
 
 
07.03.2013
În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“: în cooperare cu Consiliul Raional Ungheni, o masă rotundă cu 24 de participanți a fost organizata și desfășurata. În timpul mesei rotunde obiectivele proiectului, activitățile care urmează să fie puse în aplicare în raionul Ungheni, precum și rezultatele scontate au fost prezentate. Fiecare participant la masa rotundă a primit un set de documente, inclusiv prospect de proiect, prezentarea proiectului, cererile de participare la proiect, precum și Ghidul "Oportunități de afaceri". Participanții la masa rotundă au fost invitați pentru a răspândi informații cu privire la activitățile proiectului care urmează să fie puse în aplicare în raionul Ungheni, inclusiv de a informa persoanele interesate (repatriate și ale beneficiarilor de remitente) pentru a beneficia de asistență oferite de proiect.
 
 
21-22.02.2013
În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“:  in cooperare cu Consiliul Raional Criuleni, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in Raionul Criuleni. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 19 participanti ce au fost selectati din 19 aplicatii de participare la proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale, planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii si contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare la proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.
 
13-14.02.2013
În cadrul proiectului ”Suport în utilizarea remitentelor si crearea noilor afaceri si a locurilor de muncă“:  in cooperare cu Consiliul Raional Glodeni, s-a organizat sesiunea de instruire ce a avut loc in Raionul Glodeni. Sesiunea de instruire s-a desfasurat pentru 19 participanti ce au fost selectati din 21 aplicatii de participare la proiect. Participantii in cadrul sesiunilor au fost instruiti in domeniile de idenitificare a ideii de afaceri, aspectele legale, planificarea afacerii, marketing, planificarea financiara si identificarea resurselor financiare pentru creearea afacerii si contabilitatea. Participantii au apreciat la nivel inalt instruirile demonstrind un interes de a participa in continuare la proiect si de a obtine suport in crearea afacerii proprii.