Isorii de succes Rapoarte

Noutati din anul 201112.12.2011
AO „ProRuralInvest” în cadrul „Programului  de conştientizare şi informare în domeniul conservării biodiversităţii  pentru regiunea Orhei” parte a proiectului PNUD „Fortificarea capacităţilor instituţionale şi a reprezentativităţii sistemului de arii protejate din Republica Moldova” finanţat de Fondul Global de mediu a elaborat Broşura „Dezvoltarea agriculturii ecologice în Parcul Naţional Orhei” care urmează a fi distribuită agenţilor economici şi persoanelor interesate din regiunea Parcului Naţional Orhei.
Tot în această perioadă a fost finisată Broşura “Valori Naturale ale Parcului Naţional Orhei” care conţine informaţii despre: Ecosisteme naturale (Ecosisteme forestier, Ecosisteme de luncă, Ecosisteme acvatice şi palustre, Ecosisteme pietrofite); Specii periclitate de floră; Specii periclitate de faună (Entomofauna (insecte), Amfibieni, Reptile, Păsări, Mamifere).
Broşura va fi distribuită în şcolile din regiunea  PNO şi în alte instituţii publice din zonă precum şi persoanelor interesate.                  
 
21.11.2011
Echipa „ProRuralInvest” în cadrul „Programului  de conştientizare şi informare în domeniul conservării biodiversităţii  pentru regiunea Orhei” parte a proiectului PNUD „Fortificarea capacităţilor instituţionale şi a reprezentativităţii sistemului de arii protejate din Republica Moldova” finanţat de Fondul Global de mediua elaborat Posterul informativ pentru primării şi şcoli: „Parcului Naţional Orhei, Primul Parc Naţional din Moldova”  care conţine informaţii despre: Ce sunt parcurile Naţionale?; Unde este localizat  Parcul Naţional Orhei?; Principalele valori ale Parcului Naţional Orhei; Avantajele Parcului Naţional Orhei pentru comunitate; Întrebări frecvente.
 Tot în această perioadă echipa „ProRuralInvest” a elaborat Posterul „Parcului Naţional Orhei: valorile naturale” care cuprinde: specii rare de floră, specii rare de faună nevertebrate, specii rare de faună vertebrate.
Aceste postere urmează a fi amplasat în cadrul  primăriilor , şcolilor, caselor de cultură din regiunea Parcului Naţional Orhei.
  
10.11.2011
AO „ProRuralInvest” în cadrul „Programului  de conştientizare şi informare în domeniul conservării biodiversităţii  pentru regiunea Orhei” parte a proiectului PNUD „Fortificarea capacităţilor instituţionale şi a reprezentativităţii sistemului de arii protejate din Republica Moldova” finanţat de Fondul Global de mediu a elaborat Calendarul pentru anul 2012 cu tematica „Parcul Naţional Orhei: Dezvoltare comunitară în armonie cu natura”. Calendarul va fi distribuit  autorităţilor publice locale,  în şcoli şi casele de cultură din regiunea Parcului Naţional Orhei.
         
01.09- 31.10 2011
In cadrul proiectului ,,Suport in utilizarea remitentelor pentru crearea noilor afaceri si locuri de munca” s-a efectuat:
Studiul de piaţă
Conform Cadrului Logic şi Termenilor de Referinţă ai proiectului, în perioada  septembrie – octombrie 2011 a fost efectuat studiul de piaţă privind identificarea oportunităţilor de afaceri. Scopul studiului respectiv a fost analiza oportunităţi de afaceri actuale, precum şi aspecte specifice relevante pentru dezvoltarea afacerilor, în scopul de a crea o bază solidă pentru promovarea utilizării durabile a remitenţelor, care este în conformitate cu obiectivul general al Proiectului de a contribui la promovarea utilizării durabile a remitenţelor.
 
Studiul de piaţă este unul dintre modurile cele mai adecvate de a identifica oportunităţi de afaceri, precum şi aspecte privind lansarea afacerilor şi oferă o viziune clară despre situaţia de afaceri prezente în zonele rurale. Constatările studiului de piaţă vor facilita experţii Proiectului şi grupul-ţintă în procesul selectării şi planificării oportunităţilor de afaceri pe viitor.
 
Datele primare au fost colectate la nivel de ţară, dar structurate pe regiuni, şi anume Nord, Centru şi Sud. Raportul asupra constatărilor studiului a fost elaborat la sfârşitul lunii noiembrie 2011.
 
Ghidul “Oportunităţi de afaceri”
 
În baza constatărilor studiului de piaţă efectuat anterior, a fost elaborat şi publicat Ghidul “Oportunităţi de afaceri”, ce conţine informaţii cu privire la oportunităţile de afaceri existente în regiunile de Nord, Centru şi Sud ale ţării. Ghidul conţine descrierea detaliată a 30 idei de afaceri, actuale pentru Republica Moldova la moment şi care ar putea fi preluate de către antreprenorii potenţiali, beneficiari ai proiectului.
 
Proiectul Ghidului a fost remis Ministerului Economiei şi Oficiului Comisiei Europene în Republica Moldova, ulterior fiind luate în consideraţie comentariile şi sugestiile primate.
 
Autorii au încercat să prezinte cele mai diferite idei de afaceri şi să nu propună aceleaşi idei pentru toate cele trei regiuni, dar asta nu înseamnă că ideile propuse pentru o regiune nu pot fi aplicate în celelalte două regiuni.
 
27.08.2011
La finele lunii august Echipa „ProRuralInvest”  in cadrul  „Programului  de conştientizare şi informare în domeniul conservării biodiversităţii  pentru regiunea Orhei” parte a proiectului PNUD „Fortificarea capacităţilor instituţionale şi a reprezentativităţii sistemului de arii protejate din Republica Moldova”a început amenajarea traseului turistic Ţigăneşti –Tabăra. A fost plasat  Panou Informativ la intrare, în două limbi (română şi engleză),  reparată masa şi scaunele de lîngă panoul informati şi instalate semnalizatoare şi marcat traseul care face legătura între Mănăstirea Ţigăneşti şi Mănăstirea Tabăra.
 
27.05.2011
Pe data de 27 mai 2011 s-a finisat cea de 8 instruire cu tematica ”Cum să initiem o afacere” organizată în cadrul proiectului “Încurajarea utilizării inovatoare a remitenţelor în investitiile rurale productive”.La instruirile organizate în patru raioane din zona centrală a tării (Rezina, Soldănesti, Criuleni si Dubăsari) au participat un număr de 180 de personae doritori de a crea o afacere proprie. Persoanele participante la instruire fac parte din următoarele grupuri tintă:1) Membri ai familiei cărora le sunt destinate remitenţele, de obicei – săraci din  mediul  rural;2) Persoanele care au revenit acasă de la muncă de peste hotare;3) Persoanele care muncesc peste hotare şi trimit bani familiilor şi rudelor rămase acasă.