Isorii de succes Rapoarte
UNEP coopereză cu AO ProRuralInvest cu privire la punerea în aplicare a programul de parteneriat al UE, OECD, UNECE , UNEP, și UNIDO  "Ecologizarea Economiile din vecinătatea estică" (denumit în continuare Parteneriatului estic GREEN) în Republica Moldova  (21 Aprilie – 30 Noiembrie 2015).
 
Obiectivele proiectului. În cadrul programului GREEN Parteneriatului estic,1  care este finanțat de Comisia Europeană, UNEP este lider în implementarea componentei de activitate "3.3. Promovarea Agriculturii Ecologice (AE) ". Obiectivul componentei este de a oferi sprijin pentru țările din vecinătatea estică pentru a mări producția și comerțul de produse agricole ecologice prin construirea capacității sectorului privat (ferme si companii) pentru a accesa  creșterea pe piețele internaționale și europene a produselor ecologice.
 
Activități
  • Organizarea instruirilor și suport în selectate agricultorilor / producătorilor care doresc  sa se treacă de la agricultura convențională la agricultura ecologică;
  • Pregătirea și organizarea unui eveniment de sensibilizare la Chișinău de o săptămâna, pentru a prezenta și expune produsele ecologice autorităților publice și guvernamentale.
  • Organizarea unei expoziții de o săptămână a produselor ecologice în Chișinău și de a identifica și invita fermieri / producători  ecologici pentru a participa și a prezenta produsele la acest târg.
  • Pregătirea materialelor de informare și sensibilizare cu privire la valoarea (sănătate) și beneficiile produselor ecologice.
  • A  invita presa locală (televiziune, radio, ziare) în Moldova pentru a organiza mass-media evenimentului;
  • Pregătirea și dezvoltarea unui set de module  educaționale pentru  grupul țintă și să coordoneze cu instituțiile de învățământ,  să organizeze o săptămână tematică dedicată agricultura ecologică și consumul durabil  și producției, sincronizate cu săptămâna expoziție a produselor  ecologice din Chișinău.