Isorii de succes Rapoarte
Proiectului SECTOR, finanţat de către Guvernul Suediei.
 
Scopul general al proiectului este promovarea agriculturii non-poluante şi agriculturii ecologice în bazinul râului Nistru pentru menţinerii echilibrului ecologic, folosind resursele umane locale pentru a promova această idee.
Obiectivul proiectului este creşterea nivelului de informare a populaţiei şi producătorilor agricoli cu privire la agricultura non-poluantă şi agricultura ecologică în regiunea râului Nistru (raioanele Şoldăneşti, Rezina, Orhei, Criuleni, Anenii Noi, Căuşeni, Ştefan Vodă).
 
Obiective specifice:
 
1.      Desfăşurarea campaniei de informare cu privire la promovarea agriculturii non poluante şi agriculturii ecologice.
2.      Organizarea seminarelor de informare cu privire la promovarea agriculturii non poluante şi agriculturii ecologice, cu participarea  reprezentanţilor APL, agenţilor economici, Asociaţiilor Obşteşti.
3.      Organizarea instruirilor pentru producătorii agricoli cu privire la practicarea unui sistem de producere cu utilizarea  minimă a pesticidelor (agricultură non poluantă) precum şi sistemul de producere ecologică.
4.      Elaborarea materialelor informative pentru campania informativă.
 
Activităţi
 
1.      Lansarea proiectului prin plasarea informaţie pe pagina web a PRI.
2.      Stabilirea contactelor cu autoritățile publice locale, asociaţiile obşteşti din regiune.
3.      Pregătirea materialelor pentru compania informaţională (pliante, panouri informative).
4.      Pregătirea materialelor şi a suportului necesar pentru organizarea seminarelor de informare cu privire la promovarea agriculturii non-poluante şi agriculturii ecologice, cu participarea  reprezentanţilor APL, agenţilor economici, Asociaţiilor Obşteşti.
5.      Organizarea seminarelor de informare cu privire la promovarea agriculturii non-poluante şi agriculturii ecologice, cu participarea  reprezentanţilor APL, agenţilor economici, Asociaţiilor Obşteşti.
6.      Pregătirea materialelor şi a suportului necesar pentru organizarea instruirilor pentru producătorii agricoli cu privire la promovarea practicării agriculturii ecologice şi agriculturii non-poluante.
7.      Organizarea instruirilor pentru producătorii agricoli cu privire la promovarea practicării agriculturii ecologice şi agriculturii non-poluante.
8.      Distribuirea materialelor informative cu privire la promovarea agriculturii non-poluante şi agriculturii ecologice în zona de implementare a proiectului (prin intermediul primăriilor, şcolilor, caselor de cultură, Asociaţiilor Obşteşti locale).
9.      Pregătirea articolelor pentru ziare şi publicarea acestora
10. Participarea la emisiuni radio.