Isorii de succes Rapoarte
Proiectul „Promovarea dezvoltării agriculturii ecologice în Moldova” (martie - decembrie  2013), finanțat de Agenția de Dezvoltare a Republicii Cehe, implementat de AO ProRuralInvest în colaborare cu Misiunea Catolico - religioasa Caritas Cehia.
 
Obiectivele proiectului:
1.  Suport fermierilor mici şi mijlocii, în tranziţia la agricultura ecologică şi consolidarea competitivităţii lor.
2.  Promovarea agriculturii ecologice în Republica Moldova şi integrarea sa în comerţul european cu produse ecologice.
 
 Proiectul cuprinde următoarele activităţi:
1.  Organizarea a trei seminare de informare pe tema: „Principiile agriculturii ecologice” cu participarea a 60 de producători.
2.  Selectarea şi instruirea a 30 de producători agricoli în marketing şi planificarea afacerii în agricultura ecologica.
3.  Elaborarea Planurilor de afaceri pentru producătorii instruiți (30 planuri de afaceri).
4.  Selectarea a 5 fermieri pentru înfiinţarea loturilor de demonstrare în baza cărora se vor demonstra cele mai bune practici din agricultură.
5.  Organizarea  a 5 seminare pe teren la loturile de  demonstrare.
6.  Certificarea ecologică a 10 fermieri.
7.  Organizarea unei Mase rotunde cu prezentarea  rezultatelor  loturile de  demonstrare şi recomandărilor.
8.  Instruire a 3 inspectori ai Organismului de Certificare „Certificat-Eco” la un organism similar din România.
9.  Organizarea unei Mase rotunde cu participarea experților din sectorul public şi privat în domeniul agriculturii ecologice.
10.  Organizarea a 2 seminare de informare cu privire la agricultura ecologică.
11.  Organizarea unei vizite de studiu în România pentru agricultori şi experţi din sectorul public şi privat.
12.  Participarea a 3 consultanţi şi 3 producători la Expoziţia de produse ecologice din Varşovia, Polonia
13.  Organizarea  a 2 Expoziţii – Târg de „Produse Tradiţionale şi Ecologice” în colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
14.   Realizarea campaniei de informare, prin publicarea articolelor in presa, distribuția pliante si broșurilor care duce la creșterea gradului de conștientizare cu privire la agricultura ecologica şi produsele alimentare ecologice.
 Elaborarea şi tipărirea publicațiilor (pliante, broșuri).