Isorii de succes Rapoarte
Proiectul „Promovarea dezvoltării agriculturii ecologice în Moldova” (aprilie- decembrie  2012), finantat de Agentia de Dezvoltare a Republicii Cehe, impementat de AO ProRuralInvest în colaborare cu Misiunea Catolico-Religioasa Caritas Cehia.
 
Obiectivele proiectului:
1.  Suport fermierilor mici şi mijlocii, în tranziţia la agricultura ecologică şi consolidarea competitivităţii lor.
2.  Promovarea agriculturii ecologice în Republica Moldova şi integrarea sa în comerţul european cu produse ecologice.
 
 Proiectul cuprinde urmatoarele activitati:
1.  Organizarea a trei seminare de informare pe tema: „Principiile agriculturii ecologice” cu participarea a 60 de producători.
2.  Selectarea şi instruirea a 30 de producatori agricoli în marketing şi planificarea afacerii în agricultura ecologica.
3.  Elaborarea Planurilor de afaceri pentru producatorii instruiti (30 planuri de afaceri).
4.  Selectarea a 5 fermieri pentru înfiinţarea loturilor de demonstrare în baza cărora se vor demonstra cele mai bune practici din agricultură
5.  Organizarea  a 5 seminare pe teren la loturile de  demonstrare.
6.  Certificarea ecologică a 5 fermieri.
7.  Organizarea unei Mase rotunde cu prezentarea  rezultatelor  loturile de  demonstrare şi recomandărilor.
8.  Instruire a 2 inspectori ai Organismului de Certificare „Certificat-Eco” la un organism similar din România.
9.  Organizarea unei Mase rotunde cu participarea expertilor din sectorul public şi privat în domeniul agriculturii ecologice.
10. Organizarea unei vizite de studiu în România pentru agricultori şi experţi din sectorul public şi privat.
11. Realizarea campaniei de informare, prin publicarea articolelor in presa, distributia pliante si brosurilor care duce la cresterea gradului de constientizare cu privire la agricultura ecologica şi produsele alimentare ecologice.
12. Elaborarea şi tipărirea publicatiilor (pliante, brosuri).