Isorii de succes Rapoarte
Proiectul  „Suport în utilizarea remitențelor pentru crearea noilor afaceri și a locurilor de muncă” (Iulie 2011-Iunie 2014) este finanţat de Comisia Europeană și Agenția de Dezvoltare a Republicii Cehe și implementat de către Caritas Republica Cehă în parteneriat cu ONG “ProRuralInvest" .
 
Obiectivul general: contribuirea la promovarea utilizării durabile a remitenţelor pentru activităţi generatoare de venituri în Moldova.
 
Obiectivul specific: cultivarea spiritului antreprenorial pentru 900 migranţi şi beneficiari de remitenţe din Moldova, precum şi utilizarea remitenţelor pentru crearea afacerilor private.
 
Proiectul are ca obiectiv acordarea asistenței gratuite migranților și beneficiarilor de remitenţe, pentru crearea și dezvoltarea unor afaceri private cât și crearea locurilor de munca.
 
Asistenta pentru crearea noilor afaceri este gratuita si contine:
-   Instruiri in antreprenoriat, management, planificarea afacerii, marketing, contabilitate.
-   Identificarea oportunitatilor de business (identificarea de bunuri si servicii profitabile).
-   Pregatirea strategiilor de afaceri .
-   Suport pentru identificarea pietilor.
-   Suport pentru inregistrarea juridical a intreprinderii.
-   Elaborarea business planurilor
-   Suport in obtinerea creditelor, granturilor investitionale.
-   Suport in procesul de identificare.
-   Suport post-creare a intreprinderii timp de un an de zile.
Rezultatele proiectului: 
-   Elaborarea studiului "Oportunitati de afaceri".
-   Elaborarea unui ghid "Oportunitati de afaceri" si desiminarea acestora in 4000 copii.
-   Instruire in initierea unei afaceri pentru cel putin 900 beneficiari.
-   Inregistrarea, pornirea afacerii si elaborarea a 150 planuri de afaceri.
-   Asistenta in afacerile create pina in Iunie 2014.
-   Publicarea brosurii "Istorii de succes" si desiminarea a 3000 copii.
-   3 vizite de studio in Romania pentru 50 beneficiari ai proiectului.